Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Náučný chodník otvorila primátorka Zvolena Lenka Balkovičová a spolutvorcovia (Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., Archeologický ústav SAV, v. v. i., Správa CHKO Poľana) a sponzori. 
 Obr. 2. Jednotliví tvorcovia NCH Stráže informovali o ich ideovom zámere a význame ekologickej a archeologickej výchovy obyvateľstva

Otvorili náučný chodník Stráže pri Zvolene

26. 7. 2022 | zhliadnuté 570-krát

Ambícia každého kultúrneho mesta mať svoj lesopark či náučný chodník bola aj pri zrode Náučného chodníka Stráže – Poštárka. Primátorka Zvolena Ing. Lenka Balkovičová ho spolu s jeho tvorcami, sponzormi projektu náučného chodníka a jeho podporovateľmi otvorila 20. júla 2022. Znela pritom fujara majstra doc. Ing. Karola Kočíka, CSc., z Technickej univerzity Zvolen.

Kľúčovými osobnosťami stojacimi pri zrode chodníka a zodpovednými za obsahovú náplň tabúľ – multimediálnych panelov, ktoré ho lemujú, sú RNDr. Anton Krištín, DrSc., z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. , PhDr. Ján Beljak, PhD., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD., zo  Správy CHKO Poľana a Ing. Adrián Fabricius z Odboru rozvoja mesta Zvolen.

Trasa chodníka vedie dubovo-hrabovými lesmi v mierne zvlnenom teréne s dĺžkou 5,2 km a prevýšením 290 až 438 m nad morom. Osem náučných multimediálnych panelov informuje o miestnej faune, flóre, význame zelene a lesa pre zdravie človeka a neobyčajne bohatej histórii lokality. Tabule poskytnú návštevníkom textové informácie v slovenčine i angličtine, rovnako ich môže zaujať aj pripojená fotografická a grafická dokumentácia. Nechýbajú QR kódy, ak sa chcú dozvedieť viac, než umožňuje limitovaný priestor panelov. Na svoje si takto prídu napríkad milovníci vtáctva, ktorí sa potešia hlasom charakteristických a vzácnych druhov vtákov, radosť im urobia aj ďalšie hlasy, ktoré sa ozývajú z lesa.

Okrem vzdelávacej funkcie Náučný chodník Stráže – Poštárka môže slúžiť celoročne ako vychádzková trasa, v zime aj ako kvalitná bežkárska destinácia. Tichú chôdzu či beh spestria lesné kulisy, šum lístia, spev vtáctva a ďalšie, pre mnohých tajomné zvuky lesa. Celé územie dýcha sopečnou energiou odkazujúcou na jeho pôvod a jedinečnou históriou, ktorá je zmapovaná vďaka archeologickým výskumom a nálezom.

Náučný chodník je situovaný na západnej hranici mesta Zvolen, na rozhraní Zvolenskej kotliny, Kremnických vrchov a Javoria, začína sa pri záhradkárskej osade južne od OC Metro vo Zvolene. Z nadregionálneho hľadiska sa nachádza na hranici výskytu teplomilných a chladnomilných druhov rastlín a živočíchov. Križuje prírode blízke dubovo-hrabové lesy s prímesou buka. Na jeho južnom okraji nad prielomom Hrona sa vypínajú mohutné andezitové bralá s výhľadmi na známy Pustý hrad. Rozprestierajú sa tu rozsiahle lesné komplexy Javoria a očarí aj hlboko zarezané údolie Hrona pri minerálnom prameni zvanom Červený medokýš. Lokalita bola osídlená už v dávnej minulosti, v jej juhovýchodnej časti sa nachádza opevnenie z neskorej doby kamennej a doby bronzovej, a v susedstve brala Poštárka ďalšia prehistorická fortifikácia. 

Projekt podporilo Mesto Zvolen a Oblastná organizácia cestovného ruchu Banská Bystrica.

 

Text: Anton Krištín, Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Foto: Pavol Albert

Súvisiace články