Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci tretieho ročníka Letnej školy mladých vedcov

Skončil sa tretí ročník Letnej školy mladých vedcov

25. 7. 2022 | videné 882-krát

Prezentovaním svojej týždňovej vedeckej práce pred verejnosťou sa v piatok popoludní 22. júla 2022 rozlúčilo 42 účastníkov tohtoročnej Letnej školy mladých vedcov. Svoje bádanie predstavili na 12 posteroch a slávnostne tak ukončili tretí ročník letnej školy, projektu SAV a občianskeho združenia All4Science.

„Letná škola mladých vedcov je určená pre žiakov druhého stupňa, tento rok sa nám prihlásilo až 120 žiakov, z ktorých sme vybrali 42 a tí sa potom rozdelili do 12 ústavov. Prvý raz sa tento rok zapojili Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. a Chemický ústav SAV, v. v. i., stabilnými partnermi sú ústavy anorganickej chémie, informatiky, materiálov a mechaniky strojov, molekulárnej biológie, polymérov, zoológie či fyzikálny ústav. Zapojili sa aj ústavy z Biomedicínskeho centra SAV či Centra experimentálnej medicíny SAV,“ hodnotí jedna z organizátorov podujatia Alena Opálková Šišková z Ústavu polymérov SAV, v. v. i. Ako vyplývalo z posterov, deti počas letnej školy skúmali účinné enzybiotiká proti patogénom, zaoberali sa mitochondriami, kvantovou mechanikou, mikrosvetom hmyzu, parazitmi (medzi nami), zisťovali, ktoré plastové odpady možno recyklovať a ako ich opäť využiť, preskúmali sociálnych robotov Janu a Zuzanu, mapovali okolitú krajinu, vypravili sa na expedíciu Bunka, zistili, že aj chémia môže byť hrou a že sa môže dať robiť aj z domácej kuchyne, skúmali antioxidačné aktivity, pracovali s elektrónovým mikroskopom, „vodíkovali a vybuchovali“. Svoj vedecký program veľakrát pretiahli a vedci SAV mali problém dostať deti z laboratórií na popoludňajšie mimovedecké aktivity letnej školy – medzi ktorými opäť nechýbala napríklad populárna opekačka.

„Vedecký program bol perfektný, SAV je prosto super,“ pochvaľovali si Matuš 1, Tomáš, Matúš 2 (zvaný vraj rádioaktívny) a Tadeáš. Prví traja v Ústave anorganickej chémie SAV, v. v. i., zisťovali, či horia kovy, vyrábali vodík a tavili soľ, Tadeáš sa v Ústave materiálov a mechaniky strojov, v. v. i., venoval elektrine či porovnávaniu satelitov. Čo mali však všetci úplne spoločné, v budúcnosti sa vidia na vedeckej dráhe.  Sára, ktorá strávili päť vedeckých dní v Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i., v tom tak jasno ešte nemá, no na prácu v laboratóriu tiež nedala dopustiť. Páčilo sa jej všetko – od fungovania a účinkov esenciálnych olejov až po skúmanie baktérií a kultivovanie streptokokov. Ďalšia zástupkyňa mladých vedcov, Barborka, sa chce stať tiež vedkyňou, lebo ju baví robiť experimenty. Tento rok sa jej podarilo dostať sa na Chemický ústav SAV, v. v. i., kde skúmala kvasinky či zastúpenie bielkovín a proteínov v mäse. Deviatačka Kristínka sa do letnej školy prihlásila najmä preto, že veda je potrebná. „Je potrebné stále skúmať nové veci, mňa baví chémia, biológia aj všetky prírodné vedy,“ hovorí zrejme tiež budúca vedkyňa, ktorá je už na treťom ročníku LŠMV a tento rok sa v Ústave krajinnej ekológie SAV, v. v. i., venovala hlavne stromom.

Cieľom Letnej školy mladých vedcov je poukázať na dôležitosť vedy, pochopenie jej zákonitostí v bežnom živote a priblížiť vedu ako zdroj pokroku mladým ľuďom. Projektu sa darí, ako uviedla A. Opálková Šišková, nezvyšuje sa z roka na rok len kvantita zasielaných projektov v rámci prihlášok, ale aj ich kvalita.

Fotogaléria

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto a video: Martin Bystriansky

Súvisiace články