Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pri bráne Smolenického zámku

Ľubica Záborská: Chcem dostať Smolenický zámok viac do povedomia verejnosti

22. 7. 2022 | videné 1425-krát

Smolenický zámok má novú kastelánku. V utorok 19. júla 2022 uviedli do funkcie vedúcej organizačnej zložky Centra spoločných činností SAV, v. v. i., Kongresového centra SAV Smolenice Mgr. Ľubicu Záborskú, PhD. Svojím projektom presvedčila výberovú komisiu a „vhupla“ uprostred leta do novej úlohy.

• Aká bola vaša motivácia prihlásiť sa do konkurzu na post kastelánky Smolenického zámku?

Zámok poznám veľmi dobre, bývam neďaleko. Vždy som ho vnímala ako úžasné, estetické miesto. Tým, že je majetkom SAV, sme boli v minulosti zvyknutí, že musíme čakať na leto, keď sa otvorí pre verejnosť. Akonáhle som zbadala ponuku na miesto kastelánky, tak vo mne veľmi zarezonovala. Pohybujem sa v kultúrnej oblasti celý svoj život a som presvedčená, že na takéto miesto kultúra patrí. Moja hlavná idea, prečo som tu a ako tento zámok môžem pozdvihnúť, je priblížiť ho verejnosti a priniesť sem viac kultúry.

• Ako doterajší pozorovateľ zvonku, kde má zámok podľa vás rezervy a čo plánujte urobiť takmer ihneď?

Podľa mojich skúseností si veľa ľudí myslí, že ide o uzavreté miesto, ktoré nie je možné navštíviť či dokonca sa tu ubytovať. Ako som už spomenula, moja vízia preto je – dostať Smolenický zámok viac do povedomia verejnosti. Aby aj človek bez väzby k SAV vedel, že môže prísť napríklad na víkend a stráviť tu krásny čas. Rovnako som presvedčená, že tieto priestory si doslova pýtajú nejakú kultúru, umenie – čiže to je ďalší cieľ, ktorý chcem naplniť.

• Aké budú teda vaše prvé konkrétne kroky?

Rada by som trochu upravila prehliadku zámku, dostať sem viac historických predmetov, umeleckých diel. Chcela by som osloviť verejnosť, či sa niekto nechce vzdať svojich súkromných artefaktov a prepožičať ich alebo darovať zámku. Jednoducho, aby sa ľudia mali na čo pozerať a prehliadka by trvala trochu dlhšie. Samozrejme, čo som už spomínala – zvýšiť povedomie o zámku medzi verejnosťou. Zároveň však chcem ponechať kongresový potenciál zámku, ktorý tu je a veľmi dobre funguje.

• Aké sú vaše dlhodobé plány so zámkom?

Tých je veľmi veľa a nerada by som niečo predbiehala, ak by to náhodou nevyšlo. Určite má mať Smolenický zámok dobré renomé aj v zahraničí – čo podľa mňa zatiaľ okrem kongresových aktivít nemá.

Vyštudovali ste muzikológiu, pôsobili ste na umeleckej škole, manažovali ste hudobné festivaly a riadili občianske združenie. Šéfovať zámku a šéfovať kongresovému centru je veľká výzva. Ako plánujete skĺbiť vaše doterajšie skúsenosti pri výkone kastelánky?

Myslím, že s riadením ľudí nemám problém. Vyskúšala som si to a celkom sa na to teším. Som presvedčená, že s doterajšími zamestnancami, ktorí toto miesto zbožňujú, nájdeme veľmi skoro spoločnú reč. No a so skúsenosťami s prácou v oblasti umenia to ide vyslovene dokopy. Toto miesto si to priam žiada.

• Ktoré vaše vlastnosti by ste vyzdvihli a ktoré vám môžu pomôcť v novej funkcii?

Organizačné schopnosti, schopnosť viesť a motivovať ľudí, estetické cítenie, empatia.

Covidová pandémia oslabila tzv. kongresovú turistiku. Podujatia sa presunuli do online priestoru. Mnohí sme riešili situácie, s ktorými sme nerátali. Ste vo svojich plánoch pripravená aj na takéto nepredvídateľné situácie?

Vždy, keď sa uvoľnili opatrenia, ľudia sa veľmi radi opäť stretli. Zatiaľ sa zámok drží, podarilo sa mu prežiť aj toto náročné obdobie. Pevne verím, že ak by sa pandémia vrátila, opatrenia už nebudú až také prísne ako posledné dva roky a budeme môcť viac-menej fungovať normálne.

Nemaľujme však čerta na stenu. Je pred nami horúce leto, dúfame, že pekná jeseň. Na čo sa môžu návštevníci zámku tešiť?

Na podujatia, ktoré tu doteraz neboli v nejakých pravidelných intervaloch. Mám v pláne zaviesť viac možností stravovania, aby tu návštevníci mohli stráviť dlhší čas. Zámok ponúka veľmi veľa možností a príležitostí pre podujatia pre deti, rodiny, starších ľudí, umelecké aktivity... Nechajte sa prekvapiť!

Smolenický zámok je majetkom SAV, pripravujete novinky aj pre zamestnancov?

Veľmi rada by som im spríjemnila pobyt na zámku novým vybavením, potrebami pre voľnočasové aktivity. Všetko však závisí od finančných možností, dobrá vôľa na to je.

Býva nová kastelánka na zámku?

Dostala som túto možnosť, ale keďže mám zázemie v Malackách, väčšinou budem dochádzať. Ak to však bude nevyhnutné pre množstvo práce, tak to, samozrejme, využijem.

• Nosíte kľúče od zámku na svojom zväzku?

Ak sa mi zmestia do kabelky... (smiech)

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články