Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z diskusie pri posteroch

Z medzinárodnej vedeckej konferencie 15th Bratislava Symposium on Saccharides

18. 7. 2022 | zhliadnuté 470-krát

Chemický ústav SAV, v. v. i.,  usporiadal v Konferenčnom centre SAV na zámku v Smoleniciach v dňoch 20. až 24. júna 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú sacharidom 15th Bratislava Symposium on Saccharides (15BSS). Zameraná bola najmä na ich syntézu, štruktúru a analýzu, výskum v oblasti glykobiológie, glykomiky a glykobiomedicíny, glykánové biomarkery a tiež na vývoj a aplikácie nových glykomateriálov.

Táto konferencia sa tradične koná ako trienále, no na jej pätnástu kapitolu sa vzhľadom na pandemické opatrenia muselo čakať ešte o dva roky dlhšie ako zvyčajne. Napriek zložitej celospoločenskej situácii organizátorov príjemne prekvapil veľký záujem o konferenciu. V Smoleniciach sa zišlo okolo stovky vedcov zo 17 krajín troch kontinentov. K tradične vysokej vedeckej kvalite podujatia prispelo množstvo špičkových zahraničných i domácich prednášateľov, ako aj ostatných účastníkov. Doktorandi či mladí vedeckí pracovníci tak mohli „privoňať“ výsledkom, ktoré sa tvoria na tých najlepších svetových pracoviskách z tejto oblasti.

Počas piatich dní konferencie sa hovorilo najmä o príprave, analýze a využití sacharidov v medicíne pri diagnostike a liečbe chorôb. V bohato zastúpenej posterovej sekcii mala komisia zložená z pozvaných prednášajúcich ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie. Ocenenými sa nakoniec stali Lisa Wenzel z Max-Planck-Institute, Magdeburg, Nemecko (cena Carbosynth Biosynth), Juvissan Aguedo z Chemického ústavu SAV (cena Slovenskej chemickej spoločnosti) a Tatiana Galicová z Biofyzikálneho ústavu AV ČR (cena Chemického ústavu SAV). Kvalitný vedecký program, množstvo spoluprác nadviazaných počas konferencie, priateľská, miestami až temer rodinná atmosféra, ktorá sa počas podujatia vytvorila, ako aj vyjadrená spokojnosť účastníkov svedčia o tom, že 15. ročník sacharidového sympózia sa vydaril. Svoj podiel na tom majú, samozrejme, aj všetci sponzori, samotný Chemický ústav SAV, v. v. i., a organizačný výbor konferencie.

Viac informácií o konferencii

 

Text: Jaroslav Katrlík, Marek Baráth, Chemický ústav SAV, v. v. i.

Foto: Marek Bučko, Chemický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články