Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci schôdze

Hybridná schôdza projektu COST WATSON

14. 7. 2022 | videné 454-krát

Ústav hydrológie SAV, v. v. i., zorganizoval v dňoch 26. až 29. júna v Bratislave hybridnú schôdzu projektu COST WATSON (WATer isotopeS in the critical zONe), na ktorej sa osobne alebo online zúčastnilo zhruba 50 účastníkov z rôznych európskych krajín.

Okrem administratívnych záležitostí a diskusií v pracovných skupinách na stretnutí odzneli aj odborné prednášky zaoberajúce sa meraním a využitím stabilných izotopov kyslíka a vodíka vo vode pri výskume sezonality časového a priestorového rozdelenia  pôdnej vody, zdržania vody v povodiach či využívaním vody rastlinstvom. Hovorilo sa aj o programoch Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni, ktoré sa venujú izotopom a vode a historickému prehľadu problematiky, riešenej pomocou izotopov na Slovensku. Medzi prednášajúcimi boli aj výskumníci, ktorí využili program krátkodobých odborných stáží existujúcich v rámci projektu.

Viac informácií o projekte je dostupných na stránkach:

https://watson-cost.eu/

https://mailchi.mp/903f2e646c0d/1st-watson-newsletter-8997939?e=f36bdaa4fe

 

Text a foto: Ladislav Holko, Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články