Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV na českom Veletrhu vědy 2022

SAV na českom Veletrhu věd 2022

22. 6. 2022 | videné 748-krát

Po prvý raz sa na najväčšej populárno-náučnej akcii v Českej republike – Veletrhu věd 2022 – predstavila aj Slovenská akadémia vied. Veľtrh, ktorý usporadúva Akademie věd ČR, sa konal od 1. do 4. júna 2022 v Prahe. Jeho cieľom je okrem popularizácie vedy podporiť nábor nových študentov, uplatnenie absolventov a posilnenie kreatívneho a motivujúceho prístupu pedagógov k vzdelávaciemu procesu. 

Prezentácia jednotlivých pracovísk SAV bola zameraná na výsledky výskumu, prípadne prebiehajúci výskum a tiež na popularizáciu vedného odboru ústavu. Ústav merania SAV, v. v. i., okrem iného priblížil návštevníkom meranie biosignálov, detekciu PPG či EKG. Ústav polymérov SAV, v. v. i., predstavil vlastné materiály (biodegradovateľné polyméry či polymérne nanočastice pre inovatívne liečebné postupy, netkané textílie a pod.). Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., cez exponáty a publikácie predstavil viaceré materiály určené pre náročné špecifické podmienky (hliníková pena, supravodivý drôt z MgC a pod.). Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., prišiel na veľtrh s témou trvalo udržateľného využívania krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb. Vedci z Chemického ústavu SAV, v. v. i., počas trvania veľtrhu pracovali predovšetkým s detskými návštevníkmi. S množstvom publikácií sa prezentovalo Vydavateľstvo VEDA, Ústav svetovej literatúry, v. v. i., a Ústav orientalistiky, v. v. i. Okrem jednotlivých pracovísk a zastúpenia akadémie ako takej sa v stánku SAV mohli účastníci veľtrhu zoznámiť aj so vzdelávacím balíkom Fenomény sveta - Človek z dielne Edulab, ktorý akadémia odborne garantuje, a systémovým programom Kreatívna veda, zameraným na komplexné poznanie a kritické myslenie prostredníctvom zážitkového vzdelávania.

Počas veľtrhu navštívila stánok SAV aj predsedníčka AV ČR, profesorka Eva Zažímalová spolu s ministerkou pre vedu, výskum a inovácie ČR Helenou Langšádlovou. Za SAV sa okrem vystavovateľov z jednotlivých pracovísk veľtrhu zúčastnili aj členovia predsedníctva SAV Ing. Marek Radvanský, PhD. a RNDr. Pavol Siman, PhD.

„Celé podujatie na nás urobilo veľký dojem. Všetky ústavy Akademie věd ČR sa veľmi kreatívnym spôsobom prezentovali, šikovne si poradili s predstavením svojich výskumných tém a vedeckých postupov, ktoré pri svojich výskumoch využívajú. Videli sme, že za ich exponátmi bolo veľa premýšľania o tom, ako k svojmu stánku prilákať čo najviac návštevníkov. Ústavy na príprave tejto prezentácie pracujú celý rok. Oceňujem, že aj SAV sa mohla na Veletrhu vědy zúčastniť, myslím, že sme nabrali množstvo inšpirácie aj pre naše budúce podujatia,“ zhodnotil P. Siman.

Fotogaléria z podujatia

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Marek Radvanský

Súvisiace články