Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

European Space Programme

Doktorandi môžu vymyslieť názov nového vesmírneho komponentu

16. 6. 2022 | videné 546-krát

Európska komisia (DG DEFIS) rozbieha zaujímavú aktivitu. Ponúka jedinečnú príležitosť pre mladých kreatívnych ľudí vymyslieť a navrhnúť názov pre komponent Vesmírneho programu Únie – space-based secure connectivity (systém bezpečného pripojenia). 

Space-based secure connectivity je ďalším z komponentov s názvami CopernicusGalileoEGNOS a Govsatcom.

Aktivita je určená pre mladých ľudí zapísaných na univerzitu v EÚ alebo v Afrike v školskom roku 2021/2022. Víťazný návrh oznámi komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Víťazov/-ky pozvú na záverečné podujatie Európskeho roka mládeže, ktoré sa uskutoční v decembri 2022 v Európskom parlamente v Bruseli.

Doktorandi sa môžu zúčastniť individuálne alebo ako tím zložený maximálne z troch členov. Návrhy možno predkladať najneskôr do 31. júla 2022 prostredníctvom špecializovaného online formulára. Vysvetlenia majú byť stručné a výstižné, maximálne 500 znakmi je potrebné opísať odôvodnenie svojho návrhu a preukázať, že práve váš názov je ten víťazný!

Viac informácií

Submission form

 

Spracovala: Karolína Havlíčková, Národný kontaktný bod pre Vesmírny program Únie

Súvisiace články