Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Tvorivé dielne – modelovanie včielky

Green Week 2022 – Zahrajme sa spolu na včielky

6. 6. 2022 | videné 424-krát

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., pripravil v rámci akcie „GREEN WEEK“ podujatie pre deti z materskej školy na Macharovej 1 v Bratislave s názvom Zahrajme sa spolu na včielky.

Prostredníctvom hier pracovníci ústavu deťom pútavou formou priblížili prácu včielok, oboznámili ich s rastlinami, ktoré slúžia ako včelia pastva, a vysvetlili im význam opeľovania pre človeka a prírodu.

Vedci deťom priblížili aj vývinový cyklus včielky. „Praktickými ukážkami sme ich oboznámili s včelími plástami a včelárskymi pomôckami,“ vysvetľuje E. Adamčeková. V rámci tvorivých dielní si deti vyrobili včelí plást a počas hry na včielky do neho ukladali peľ a med. Nakoniec si z plastelíny modelovali rôzne vývinové štádiá včiel.

 

Text:  Zuzana Baránková a Ivana Kozelová, Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Foto: Edita Adamčeková, ÚKESAV, v. v. i.

Súvisiace články