Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pavol Šajgalík a Ján Hlavinka po podpise zmluvy

OZ Dokumentačné stredisko holokaustu a SAV vytvoria platformu pre spoluprácu s EHRI

1. 6. 2022 | videné 476-krát

Zmluvu o vytvorení združenia medzi OZ Dokumentačné stredisko holokaustu a Slovenskou akadémiou vied podpísali v pondelok 30. mája 2022 na pôde SAV predseda akadémie prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a Mgr. Ján Hlavinka, PhD., riaditeľ Občianskeho združenia Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH). Účelom združenia je vytvorenie národnej platformy pre spoluprácu slovenských výskumných, dokumentačných a pamäťových inštitúcií s európskou výskumnou infraštruktúrou EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) podporujúcou vedecké komunity a organizácie so zameraním na výskum holokaustu.

Pri slávnostnom akte boli prítomní aj podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied RNDr. Miroslav Morovics, CSc., a riaditeľ Historického ústavu SAV, v. v. i., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. Vytvorením združenia sa otvoria nové možnosti spolupráce pre ďalšie spoločenskovedné ústavy SAV, ako aj pre univerzitné inštitúcie na báze  európskych projektov, uviedol po podpise riaditeľ DSH J. Hlavinka. Zdôraznil, že ide o interdisciplinárny projekt, ktorý rozšíri naše možnosti aplikácie progresívnych výskumných metód v oblasti „digital humanties“. Podľa predsedu SAV P. Šajgalíka ide o veľmi dôležitú tému pre Slovensko a skutočnosť,že vytvorenie združenia otvára dvere k ďalším európskym projektom dostupným aj pre  spoločenskovedné ústavy, s dobrou šancou dosiahnuť v nich úspech.

 

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články