Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Pozvánka na hosťovskú prednášku Tomáša Hoskovca

27. 5. 2022 | zhliadnuté 279-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na hosťovskú prednášku doc. RNDr. Tomáša Hoskovca, CSc., ktorá sa uskutoční v stredu 1. júna 2022 o 14.00 hod v budove ústavu a zároveň bude prístupná online.

Tomáš Hoskovec, súčasný predseda Pražského lingvistického kroužku (PLK), vo svojej prednáške vysvetlí hlavné rysy pojmového aparátu celostnej filológie. Predstaví novú sériu publikácií Travaux du Cercle linguistique de Prague, ktorá už priebežne vychádza, aj samostatnú sériu Archives du Cercle lin-guis¬tique de Prague, ktorá sa zatiaľ pripravuje. Pozve na medzinárodné sympózium Jazyková pestrosť súčasnej Európy, ktorú PLK usporadúva 21. až 23. septembra 2022 v Prahe pri príležitosti českého predsedníctva v Rade Európskej únie. Ponúkne aj prednáškový cyklus Európske hodnoty a ich objektivizujúce uchopenie.

Pražský lingvistický kroužek (PLK) nie je uzavretou kapitolou dejín. Ide o činné ohnisko vedeckého bádania, ktoré funguje nezávisle od akademických inštitúcií a pôsobí v medzinárodnom meradle: usporadúva medzinárodné sympóziá a vydáva medzinárodné publikácie, svoju vlastnú minulosť reflektuje vo svetových súvislostiach a rovnako tak formuluje aj svoj súčasný program zameraný do budúcnosti. Program súčasného PLK sa volá „celostná filológia“ a dá sa charakterizovať ako procesuálna semiológia. Aktuálne pritom rozvíja funkčný štrukturalizmus, ktorým sa PLK vymedzuje od samého počiatku. Vyznačuje sa širokým rozpätím od popisu jazykového systému až po výklad umeleckých textov, dokonca semiologických udalostí nejazykových alebo nie výlučne jazykových.

Link na Zoom

Meeting ID: 899 4284 0515
Passcode: 737846

 

Text: Eva Andrejčáková, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: archív PLK

Súvisiace články