Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Laureáti Medaily ElÚ SAV Ivana Hlásnika

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., udelil medaily Ivana Hlásnika

26. 5. 2022 | zhliadnuté 347-krát

Na slávnostnom bankete Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., ktorý sa uskutočnil 24. mája 2022 v Kongresovom centre v Smoleniciach, vedenie a vedecká rada ústavu po druhý raz ocenila svojich významných pracovníkov udelením Medaily ElÚ SAV Ivana Hlásnika. Na slávnostnom podujatí sa okrem zamestnancov ElÚ SAV zúčastnili aj predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., a podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Mgr. Martin Venhart, PhD.

V slávnostnom otváracom príhovore riaditeľ ElÚ SAV, v. v. i., RNDr. Vladimír Cambel, DrSc., ocenil prácu všetkých zamestnancov ústavu a internacionalizáciu vedeckej komunity, narastajúci počet doktorandov zo zahraničia, ako aj návrat slovenských pracovníkov zo zahraničných pracovísk.

Medaila ElÚ SAV, ktorú sa ústav rozhodol udeľovať ako ocenenie svojim pracovníkom, ako aj vedcom mimo SAV, bola nazvaná podľa významnej osobnosti ElÚ SAV Ing. Ivana Hlásnika, DrSc., bývalého riaditeľa ústavu. Medaila sa udeľuje osobnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj ElÚ SAV, zvýšenie kreditu ústavu v zahraničí, ako aj rozvoj vedy a výskumu na Slovensku i v zahraničí. Historicky prvá Medaila ElÚ SAV Ivana Hlásnika bola venovaná jeho pozostalej rodine. V tomto roku sa medaily odovzdávali po dlhšej prestávke spôsobenej covidom a ocenenia udelili vo viacerých kategóriách.

Za mimoriadny vedecký a organizačný prínos k rozvoju ElÚ SAV boli ocenení doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., a Ing. Karol Fröhlich, DrSc. Cenu za celoživotné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju vedy a výskumu na Slovensku a v zahraničí, získali Ján Dérer a Ľubomír Kopera. Prof. Goran Karapetrov z Drexel University vo Filadelfii, USA, získal  vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj medzinárodnej spolupráce ElÚ SAV a za výsledky získané v rámci tejto spolupráce.

Na záver sa prítomným prihovoril predseda SAV, ktorý vyzdvihol význam ElÚ SAV, v. v. i., a zablahoželal laureátom Medaily ElÚ SAV Ivana Hlásnika.

 

Spracovala: Michaela Sojková, ElÚ SAV, v. v. i.

Foto: Ján Šoltýs, ElÚ SAV, v. v. i.

Súvisiace články