Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Veletrh vědy 2022 v Prahe

Slovenská akadémia vied sa predstaví na Veletrhu vědy 2022 v Prahe

25. 5. 2022 | videné 639-krát

Fanúšikovia vedy sa po pandemickej prestávke môžu opäť tešiť na najväčšie české populárno-náučné podujatie Veletrh vědy, ktoré organizuje Akademie věd ČR. Od 2. do 4. júna 2022 si návštevníci PVA EXPO v Prahe (Výstavisko Letňany) budú môcť pozrieť viac než 100 interaktívnych exponátov vedeckých inštitúcií, univerzít a inovačných firiem. Tento rok na veľtrhu nebude chýbať ani Slovenská akadémia vied.

Slovenská akadémia vied sa na Veletrhu vědy 2022 predstaví po prvýkrát, a to hneď s niekoľkými svojimi výskumnými pracoviskami. Predovšetkým mladších návštevníkov určite zaujme možnosť pozorovať, vyskúšať si a porozumieť chemickým procesom spolu s tímom z Chemického ústavu SAV, v. v. i., ktorý sa v stánku SAV predstaví prezentáciou Sladké tajomstvo života.

Prezentácia Ústavu merania SAV, v. v. i., priblíži  meranie biosignálov, detekciu PPG či EKG. Ústav polymérov SAV, v. v. i., predstaví vlastné materiály, akými sú napríklad bidegradovateľné polyméry či polymérne nanočastice pre inovatívne liečebné postupy.

Exponáty Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., sú určené pre použitie v náročných podmienkach vesmírnych letov. Medzi nimi je aj hliníková pena či najľahší a zároveň vysokopevný supravodivý drôt. Expozíciu doplní vzorkovník materiálov, ktoré vyvinuli na ústave.

V stánku Slovenskej akadémie vied sa predstaví aj Kreatívna veda – systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania pre učiteľov fyziky, technickej výchovy a žiakov druhého stupňa ZŠ. V tomto projekte sa spojili: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Ústav polymérov SAV, v. v. i., Chemický ústav SAV, v. v. i., Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., prichádza na veľtrh s témou trvalo udržateľného využívania krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb.

Milovníkom vedeckej a odbornej literatúry stánok SAV predstaví aj ponuku VEDA – Vydavateľstva SAV s množstvom ďalších publikácií aj z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i., či Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Všetkých záujemcov a záujemkyne pozývame do pražského Výstaviska Letňany. Veda nás baví a radi sa o nej s vami pobavíme. 

Viac informácií o podujatí je na stránkach:

https://www.veletrhvedy.cz/

https://www.facebook.com/veletrhvedy/

https://www.instagram.com/veletrhvedy/

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Veľtrh vedy

Súvisiace články