Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo slávnostného prijatia v Historickej radnici mesta Košice

Návšteva delegácie zástupcov Grantov EHP a Nórska v Košiciach

25. 5. 2022 | videné 645-krát

Delegácia zložená zo zástupcov Grantov EHP a Nórska na Slovensku (v zastúpení MIRRI SR), Barentsovho sekretariátu ako donorského partnera programu Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku na čele s veľvyslancom Terje Theodor Nervikom počas svojej návštevy východného Slovenska navštívila inštitúcie realizujúce projekty podporené grantmi EHP a Nórska. Jedným z nich je projekt Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., v spolupráci s Mestom Košice, nórskym výskumným centrom NORCE a mestami Užhorod a Charkov s názvom Mestá v Rozšírenom európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA).

Súčasťou návštevy v piatok 20. mája 2022 bolo spoločné rokovanie v Historickej radnici mesta Košice s cieľom predstaviť projektové aktivity a už realizované výstupy. Najdiskutovanejšou témou bola aktuálna situácia na Ukrajine a poskytnutie humanitárnej pomoci partnerským mestám. Zástupcovia mesta Charkov ocenili rýchlu reakciu donorov a správcu programu na Slovensku, vďaka ktorej mohol byť upravený rozpočet projektu a poskytnutá humanitárna pomoc v tom správnom čase. „Veľmi ďakujem mestu Košice a Slovenskej akadémii vied za pomoc pri zabezpečovaní humanitárnej pomoci,“ uviedol Alexandr Dvoekonko, projektový manažér za mesto Charkov a dodal: „Je to vôbec prvýkrát od vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny, čo sa východné ukrajinské mesto, ako je Charkov, mohlo zúčastniť v projekte cezhraničnej spolupráce podporeného schémou nórskych grantov. A preto patrí moja vďaka mestu Košice a Slovenskej akadémii vied za prejavenú dôveru a možnosť zúčastniť sa tohto medzinárodného projektu. Nielen z pohľadu nášho mesta, ale aj celej východnej Ukrajiny je veľmi dôležité podporovať európsku integráciu. Účasť v tomto projekte inšpirovala mnoho našich ľudí.“  

Veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor Nervik počas tlačovej konferencie uviedol, že kontext tejto návštevy je trochu iný ako zvyčajne, čo je spôsobené znepokojujúcou situáciou na Ukrajine. Tú detailne sledujú aj pre aktuálne prebiehajúce projekty. „Robíme všetko preto, aby sa nám tieto projekty podarilo udržať a zároveň ešte viac posilniť spoluprácu s Ukrajinou. Napriek tejto vážnej situácii na Ukrajine som veľmi rád, že všetky projekty pokračujú a rozvíjajú sa. Aj z toho, čo sme videli vo Vyšnom Nemeckom, je dôležité, aby sme aj naďalej podporovali všetky tieto aktivity. Cieľom je vybudovať Európu založenú na spoločných hodnotách.“ Projektu CEEA na záver poprial veľa úspechov a vyslovil presvedčenie, že sa mu podarí naplniť všetky jeho ciele.

 

Spracovala: Anna Kalistová, SvÚ CSPV SAV, v. v. i.

Foto: Miroslav Vacula

Súvisiace články