Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vyhlásili 10. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku

Vyhlásili 10. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku

23. 5. 2022 | zhliadnuté 360-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR, organizátor 10. ročníka súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku už prijíma nominácie do aktuálneho ročníka. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov, a počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo Slovenskej akadémie vied, rezortných výskumných ústavov a zo slovenských verejných vysokých škôl.

Súťaží sa v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor/Inovátorka
  • Počin v oblasti transferu technológií.

Do súťaže sa nominujú výsledky výskumu a vývoja (podľa kategórií), ktorých vznik bol zamestnávateľovi nahlásený v období 1. júla 2021 až 30. júna 2022.

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať:

  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií,
  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe),
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR.

Organizátor prijíma nominácie do 31. augusta 2022.

Nahlasovať sa možno elektronicky cez formulár zverejnený na portáli NPTT, a to jeho zaslaním na príslušné centrum transferu technológií alebo priamo vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk (veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB).

Podrobné informácie k súťaži

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články