Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Michaela Mojžišová pri prezentácii knihy

V Opernom salóne SND sa prezentovali dva ústavy SAV

9. 5. 2022 | videné 769-krát

Operný salón Slovenského národného divadla patril v stredu 4. mája dvom pracoviskám Slovenskej akadémie vied – Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i., a Historickému ústavu SAV, v. v. i. V elegantných priestoroch s malebným výhľadom na panorámu Bratislavy sa pred plným auditóriom uskutočnilo podujatie, v ktorom sa spojili prezentácia publikácie Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music: Past, Present, and Perspectives (Vydavateľstvo VEDA a ÚDFV CVU SAV, 2021) a vokálny koncert s lektorskými úvodmi pod názvom Divadelní riaditelia a hudobníci na cestách 1870 – 1920.

Knihu, ktorá je výstupom grantu Poetiky súčasného scénického umenia (VEGA 2/0110/19) a na jej príprave sa popri riešiteľoch z ÚDFV podieľali muzikológovia a teatrológovia z renomovaných vedeckých inštitúcií v strednej Európe, predstavila jej zostavovateľka Michaela Mojžišová. Publikácia prostredníctvom trinástich štúdií sprostredkúva poznatky o hudobnom a divadelnom umení v tomto geografickom priestore od druhej polovice 19. až do súčasnosti a výhľadovo sa zamýšľa nad tým, aké sú možnosti európskeho hudobného divadla 21. storočia v otvorenom kultúrnom priestore. Na kultúrne a umelecké transfery je tu nahliadané aj ako na spôsob priblíženia kultúrnych prienikov i rozdielov v historicky jednotných regiónoch.

V druhej časti podvečera prezentovala Jana Laslavíková z Historického ústavu SAV, v. v. i., projekt Vyšehradského fondu s názvom Towards a common regional history of our nation building strategies. Traveling directors, musicians. K jeho najvýraznejším výstupom patria online databáza hudobnodramatického repertoáru z rokov 1870 – 1920 a online databáza bibliografie a historických prameňov. Súčasťou projektu sú prednášky na stredných školách a univerzitách, workshopy, konferencie a tiež vokálne koncerty s lektorskými úvodmi v krajinách V4. Bratislavskému podujatiu predchádzala rovnaká udalosť v Olomouci, nasledujúcimi zastávkami sú Krakov a Budapešť.

Po prezentácii knihy a projektu sa k slovu dostala hudba. Vokálny koncert rozčlenený do štyroch blokov priblížil operný a koncertný repertoár, ktorý sa počas rokov 1870 – 1920 uvádzal v stredoeurópskych mestách. Lektorské úvody pripravili poprední muzikológovia zo Slovenska (Historický ústav SAV, v. v. i.), Maďarska (Ústav hudobnej vedy, Výskumné centrum pre humanitné vedy), Česka (Katedra muzikológie FF Univerzity Palackého) a Poľska (Inštitút histórie Jagelovskej univerzity). Piesne a operné árie Bélu Kélera, Ferenca Erkela, Mieczysłava Karlowicza, Frédérica Chopina, Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Giuseppe Verdiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Jána Levoslava Bellu a Mikuláša Schneidra-Trnavského zazneli v interpretácii maďarských sopranistiek Ingrid Kertesi a Júlie Márie Kovács a sólistky Opery SND Kataríny Flórovej. Na klavíri ich sprevádzali Gergeli Kaposi a Branko Ladič.

 

Text a foto: Klára Madunická, ÚDFV CVU SAV, v. v. i.

Súvisiace články