Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo Allea

Smerom ku klimatickej udržateľnosti akademického systému v Európe a mimo nej

6. 5. 2022 | videné 641-krát

Vo štvrtok 5. mája 2022 zverejnila Európska federácia akadémií vied (ALLEA) novú správu, ktorá skúma negatívny vplyv akademického systému na klímu. Správa poskytuje komplexný pohľad na fungovanie rôznych zainteresovaných strán a naznačuje, že na to, aby akademický systém dosiahol udržateľnosť klímy, sú potrebné významné zmeny.

Správa zdôrazňuje, že na to, aby akademický systém prešiel na udržateľnosť klímy, „je potrebná zmena kultúry, v ktorej si jednotlivci a inštitúcie uvedomia svoj vplyv na klímu a budú konať tak, aby ho znížili".

Autori hodnotia pôsobenie rôznych aktérov akademického systému: univerzít, výskumných ústavov, študentov, financujúcich organizácii, organizátorov konferencií, rankingových agentúr atď.

Analýzou dostupných údajov o emisiách skleníkových plynov správa ukazuje, že letecká doprava je jedným z hlavných prispievateľov. V dôsledku toho sa bude stále viac klásť dôraz na virtuálne interakcie a podujatia.

Správa tiež zdôrazňuje, že iné zdroje, ako sú superpočítače, budovy, elektrina a emisie z dodávateľského reťazca, môžu byť rovnako dôležitými zdrojmi emisií ako letecká doprava.

Nakoniec správa poskytuje sériu príkladov, osvedčených postupov a konkrétnych odporúčaní, ktoré by mohli viesť k výraznému zníženiu úrovne skleníkových plynov produkovaných akademickým systémom každý rok.

Celá správa:

ALLEA-Report-Towards-Climate-Sustainability-of-the-Academic-System

 

Spracovala: Ľudmila Dolná, Odbor medzinárodnej spolupráce ÚSAV

Foto: ALLEA

Súvisiace články