Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Opustila nás Ing. Anna Ebringerová, PhD.

29. 4. 2022 | zhliadnuté 714-krát

Dňa 24. apríla 2022 nás vo veku 88 rokov navždy opustila emeritná pracovníčka Chemického ústavu SAV, v. v. i., Ing. Anna Ebringerová, PhD. 

Ing. Anna Ebringerová sa celý svoj profesionálny život zaoberala chémiou hemicelulóz so zameraním hlavne na štúdium vlastností D-xylánu, jeho izoláciou z rastlinných materíalov a prípravou jeho derivátov. Bola členkou oddelenia glykomateriálov, vychovala viacerých doktorandov a zanechala za sebou množstvo významných výsledkov publikovaných vo vyše stovke článkov vo vedeckých časopisoch. Dá sa o nej bez nadsázky povedať, že je jednou z najvýznamnejších slovenských výskumných pracovníkov v odbore chémie polysacharidov. Jej práce získali niekolľkotisícový citačný ohlas a stále sa objavujú nové odkazy napriek tomu, že už niekoľko rokov nie je výskumne činná.

Česť jej pamiatke.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 2. mája 2022 o 15.30 hod. v Obradnej sieni krematória v Bratislave. 

 

Spracovala: Katarína Gáliková

 

 

Súvisiace články