Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľ spoločnosti Pavol Čekan, PhD., sa rozhodol pre mimoriadne gesto, keď v roku 2021 s BMC SAV uzavrel zmluvu o vedeckej spolupráci, v rámci ktorej sa s BMC SAV, v. v. i. priamo delí o zisk z predaja všetkých testov, na ktorých vývoji sa podieľalo. Na základe tejto zmluvy Pavol Čekan, PhD. už koncom minulého roka symbolicky odovzdal BMC SAV šek na 339 348,80 eura.

Spoločné úsilie s MultiplexDX prináša ovocie

28. 4. 2022 | videné 648-krát

Pandémia COVID-19, rovnako ako celej spoločnosti, priniesla Biomedicínskemu centru SAV, v. v. i., (do roku 2021 BMC SAV) množstvo náročných aj vypätých situácií a bezpochyby negatívne ovplyvnila jeho vedeckú aktivitu. Na druhej strane však bola aj príležitosťou sa hneď od začiatku priamo zapojiť do riešenia viacerých celospoločenských problémov a poukázať na význam biomedicínskeho výskumu pre krajinu. Pri tejto misii bolo mimoriadne dôležité uzavretie partnerstva so spoločnosťou MultiplexDX, s. r. o., s ktorou BMC SAV, v. v. i., spolupracovalo na vývoji a klinickej validácii diagnostických testov pre detekciu SARS-CoV-2.

Riaditeľ spoločnosti Pavol Čekan, PhD., sa rozhodol pre mimoriadne gesto, keď v roku 2021 s BMC SAV uzavrel zmluvu o vedeckej spolupráci, v rámci ktorej sa s BMC SAV, v. v. i., priamo delí o zisk z predaja všetkých testov, na ktorých vývoji sa podieľalo.

Na základe tejto zmluvy Pavol Čekan, PhD. už koncom minulého roka symbolicky odovzdal BMC SAV šek na 339 348,80 eura. Ide na slovenské pomery o mimoriadnu sumu, ktorá je pre takúto inštitúciu významnou pomocou (video). Aj vďaka nej BMC SAV, v. v. i., v týchto dňoch oznámilo, že bude podporovať mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom ocenenia Talent BMC SAV, ktoré bude každoročne udeľovať trom mladým vedcom a bude spojené s finančnou odmenou. Okrem toho BMC SAV, v. v. i., plánuje získané finančné prostriedky využiť najmä na také aktivity, s ktorými majú vedecké inštitúcie u nás chronické problémy. Ide hlavne o investície do prístrojového a laboratórneho vybavenia, keďže také prostriedky je len zriedka možné získať z bežných vedeckých grantov.

„Výsledkom spoločného úsilia akademického a súkromného sektora sú diagnostické testy, z ktorých viaceré získali certifikáciu a uplatnenie aj v zahraničí. Táto spolupráca je príkladom obojstranne prospešnej aktivity, ktorá pomáha aj spoločnosti,“ vyjadrila sa pri príležitosti prevzatia šeku generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i., prof. Silvia Pastoreková, DrSc.

„Sme mimoriadne vďační za to, že sme hneď na začiatku pandémie získali v spoločnosti MultiplexDX takého silného, strategického a zároveň aj veľmi prajného partnera, s ktorým si rozumieme aj po ľudskej stránke, a vďaka ktorému sme sa mohli podieľať na zlepšovaní diagnostiky SARS-CoV-2 a tým aj na zlepšovaní zvládania pandémie COVID-19,“ doplnil RNDr. Boris Klempa, DrSc., vedúci oddelenia ekológie vírusov, ktoré sa na vývoji testov podieľalo.

 

Text: BMC SAV, v. v. i.

Foto: MultiplexDX, s. r. o.

Súvisiace články