Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Zapojte sa do štúdie o udržateľnom riadení ľudských zdrojov

28. 4. 2022 | zhliadnuté 395-krát

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 vyzdvihla potrebu vyššieho záujmu nielen o fyzické zdravie, ale hlavne o psychické fungovanie zamestnancov a rovnováhu ich pracovného a rodinného života. Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., (SvÚ CSPV SAV, v. v. i.) pozýva každého, kto je aktuálne zamestnaný, na vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou medzinárodnej štúdie Sustainable Human Resources Management – Cross-Cultural Empirical Study.

Implementácia konceptu udržateľnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov obracia pozornosť k potrebe dosahovať nielen ekonomické ciele podniku, ale aj uspokojovať a vyrovnávať potreby zamestnancov. Ide o takzvaný udržateľný manažment ľudských zdrojov, ktorý:

- podporuje stratégiu udržateľného rozvoja,

- kladie dôraz na férové zaobchádzanie,

- stará sa o rozvoj, zdravie a pohodu zamestnancov,

- uľahčuje postupy šetrné k životnému prostrediu,

- predpokladá rozvoj kompetencií zamestnancov,

- podporuje rovnováhu medzi životom a prácou.

Cieľom výskumnej štúdie s názvom Sustainable Human Resources Management – Cross-Cultural Empirical Study, pod vedením Prof. Agnieszky Wojtczuk-Turek z SGH Warsaw School of Economics, je vyzbierať dáta v 52 krajinách sveta vrátane Slovenska, ktoré pomôžu odhaliť, aké metódy udržateľného riadenia ľudských zdrojov sú najviac aplikované a k akým výsledkom na úrovni postojov a správania zamestnancov vedú.

Ako sa môžete do štúdie zapojiť?

Ak ste aktuálne zamestnaný/zamestnaná, stačí iba venovať 10 minút svojho času vyplneniu dotazníka. Účasť v štúdii je dobrovoľná, vaše údaje sa budú zaznamenávať anonymne a budú použité výlučne pre akademické účely.

Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujú Ivana Piterová a Anna Kalistová zo SvÚ CSPV SAV, v. v. i.

 

Spracovala: Anna Kalistová, SvÚ CSPV SAV, v. v. i.

Foto: Unsplash/Arlington Research 

Súvisiace články