Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SCIMAGO, logo

SAV je v rebríčku SCImago opäť najlepšia spomedzi slovenských vedeckých a akademických inštitúcií

27. 4. 2022 | videné 918-krát

Slovenská akadémia vied opäť obhájila prvenstvo v rebríčku SCIMAGO. Oproti roku 2020 si polepšila o takmer 100 miest. Svoje pozície si zlepšilo aj 16 slovenských univerzít, ktoré sa do rebríčka dostali.

„Toto je hodnotenie rokov 2016 až 2020, keď sa vedenie SAV rozhodlo zvyšovať tlak na excelentnosť. V tomto období začala SAV oceňovať špičkové publikácie uverejnené vo vysokoimpaktovaných časopisoch alebo monografie vydané vo vysokokvalitných vydavateľstvách. Sústredili sme sa tiež na projekty, ktoré podporujú excelentnosť. V rámci výkonového financovania sme sa rozhodli zvyšovať podiel príspevkov určených na chod ústavov, respektíve mzdový fond vo vzťahu ku kvalite ich vedeckých výstupov. Takže pokiaľ sa SAV posunula o sto miest, a to neznamená, že už sme s týmto výsledkom spokojní, tak je to zrejme výsledkom tohto sústredeného úsilia Predsedníctva SAV a výkonov jednotlivých vedeckých tímov," skonštatoval predseda SAV k výsledkom rebríčka SCIMAGO.

SCImago klasifikuje výstupy a výkony akademických a výskumných inštitúcií podľa zložených ukazovateľov. Tieto kombinujú tri rôzne súbory ukazovateľov výkonnosti výskumu, inovačné výstupy a spoločenský význam meraný viditeľnosťou na webe. Aktuálne výsledky predstavujú časové obdobie medzi rokmi 2016 až 2020 okrem webových indikátorov, ktoré platia pre predchádzajúci rok. 

Najlepšie umiestnenie v SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022 zaznamenala Slovenská akadémia vied na 511. mieste (v roku 2020 jej patrilo 608. miesto). V rebríčku sa umiestnilo aj 16 slovenských univerzít, rovnako ako v roku 2021. Všetky si však zlepšili svoje umiestnenie.

Najúspešnejšia slovenská vysoká škola bola Univerzita Komenského v Bratislave na 573. mieste (v roku 2021 obsadila 627. miesto). Prvú trojku najúspešnejších slovenských univerzít tvoria ešte Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na 619. mieste (v roku 2021 bola na 670. mieste) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na 651. mieste (v roku 2021 obsadila 745. miesto). Všetky tri v kvartile Q1.

V tzv. prvom kvartile sa umiestnili aj Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Posledná menovaná reprezentuje štátne vysoké školy, v rebríčku sa delí o 703. miesto (v roku 2021 bola na 791. pozícii) s Technickou univerzitou vo Zvolene (801. miesto v roku 2021).

Zdroj: SRK

 

Spracovala: Katarína Gáliková 

Súvisiace články