Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na on-line prednášku Ukrainian Irmologion: Source of Kyiv chant tradition of Byzantine Church Rite z Ukrajiny

Pozvánka na on-line prednášku Ukrainian Irmologion: Source of Kyiv chant tradition of Byzantine Church Rite z Ukrajiny

12. 4. 2022 | videné 496-krát

V stredu 20. apríla 2022 o 17.00 h (CET) sa uskutoční on-line prednáška Dr. Marie Kachmar (Katedra hudobnej medievistiky a ukrajinských štúdií Národnej akadémie hudby Mykolu Lysenka v Ľvove) na tému Ukrainian Irmologion: Source of Kyiv chant tradition of Byzantine Church Rite.

Aktuálne sme konfrontovaní s mnohými pokusmi o vytvorenie nových mýtov týkajúcich sa ukrajinských politických, ale i kultúrnych dejín. Organizátori preto vítajú príležitosť prezentovať najnovšie fakty, ktoré sa týkajú vývoja ranej byzantskej liturgie a cirkevnej hudby na Kyjevskej Rusi a konkrétnych rukopisov, ktoré dokumentujú tento vývoj.

Súčasťou prednášky bude všeobecný úvod do hudobného idiómu, ktorý je spojený s bohoslužbami byzantskej liturgie v Kyjeve. Byzantský spev je žánrovo bohatý a okrem iného zahŕňa tzv. kánon, stycherasprokeienon, ktoré boli v Kyjeve prijaté v stredoveku. Na území Ukrajiny tento spev zachoval byzantské melódie a poetiku spolu s gréckou metrikou. V období od 16. do 19. storočia vzniklo viac ako 1500 rukopisov s ukrajinským „irmologionom“. Tento žáner spája témy zo Starého zákona a Nového zákona aj prvky byzantskej náboženskej poézie, ktoré sa používali v byzantskej liturgii. Texty spevov prezentujú vývin cirkevnoslovanského jazyka, ktorý bol vytvorený sv. Cyrilom (Konštantínom) a sv. Metodom v 9. storočí. Špecifický, ukrajinský dialekt je doložený v rukopisoch už z 12. a 13. storočia. Pre tieto rukopisy je charakteristická notácia, ktorá reprezentuje lokálny (ukrajinský) variant linajkovej (lineárnej) notácie.

Dr. Maria Kachmar, PhD., pôsobí na Katedre hudobnej medievistiky a ukrajinských štúdií Národnej hudobnej akadémie Mykola Lysenka v Ľvove (Ukrajina). Zaoberá sa výskumom byzantskej a slovanskej neumovej a kyjevskej linajkovej notácie z 12. až 17. storočia, hudobnou paleografiou, dejinami liturgickej a staršej ukrajinskej hudby. Absolvovala štipendium na Ústave pre východné cirkvi na Univerzite vo Würzburgu (2009). V roku 2016 získala doktorát z muzikológie. Vo svojich  publikáciách spracovala výsledky výskumu ukrajinských notácií (The Late 16th Century Neumatic Heirmologion of Lavriv, kol., Ľvov 2019; Viedenský Oktoechos Codex Vindobonensis Slavicus 37, Faksimileausgabe, Kyjev 2021). Je tiež vedeckou pracovníčkou Ústavu cirkevnej hudby UCU (https://icm.ucu.edu.ua) a pedagogičkou na Ústave Regencki Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej (od roku 2016).

Na prednášku sa možno registrovať do 19. apríla 2022, 5 PM CEST. 

Prednáška je súčasťou trilaterálneho medzinárodného projektu Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections – International Research (EMCE), ktorý koordinuje Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (Praha, Česká republika) a Ústav hudobnej vedy Centra humanitných vied (Budapešť, Maďarsko).

Cyklus prednášok EMCE je súčasťou národných projektov:

  • Old Myths, New Facts: Czech Lands in Centre of 15th–Century Music Developments (GAČR EXPRO 19-28306X, 2019 – 2023), zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD.
  • CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (APVV-19-0043, 2020 – 2024), zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
  • HAS Momentum Digital Music Fragmentology (2019 – 2023), zodpovedný riešiteľ:  Dr. Zsuzsa Czagány

 

Text: Eva Veselovská, Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Súvisiace články