Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SILVANUS – integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

SILVANUS – integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

11. 4. 2022 | zhliadnuté 324-krát

V dňoch 29. až 31. marca 2022 sa vo Zvolene uskutočnilo stretnutie riešiteľov projektu SILVANUS (Horizont 2020), ktorého partnerom je aj Ústav informatiky (ÚI) SAV, v. v. i.

Projekt je podporovaný EÚ v rámci programu Green Deal. Koordinátorom projektu je Univerzita Telematica Pegaso z Talianska a do projektu je zapojených  49 spoluriešiteľských organizácií z EÚ, Brazílie, Indonézie a Austrálie. Zo Slovenska sú partnermi okrem ÚI SAV, v. v. i., aj TU Zvolen, firma 3MON a občianske združenie PLAMEN. Projekt sa začal v októbri 2021 a jeho ukončenie je plánované na marec 2025.

Cieľom projektu je interdisciplinárny prístup k výskumu inovatívnych prístupov na prevenciu a zvládanie lesných požiarov. Kľúčovým výstupom projektu je vytvorenie platformy pre manažment lesov vrátane vrátane zvýšenia odolnosti voči zmene klímy a na predchádzanie a potláčanie lesných požiarov. SILVANUS prepája odborníkov z oblasti životného prostredia, technických a spoločenských vied s cieľom pomôcť a podporiť regionálne a národné autority zodpovedné za manažment lesných požiarov v príslušných krajinách. Spolu s vývojom inteligentných modelov vznietenia a šírenia požiarov na základe údajov o klíme a počasí, SILVANUS prepojí zainteresované strany v daných regiónoch s cieľom posúdiť indikátory rizika požiaru. Zároveň sa vyvinú nové metodiky výcviku pre hasičov s použitím nástrojov VR (virtuálnej reality) a AR (rozšírenej reality) a budú sa simulovať reálne prostredia a scenáre pre záchranu životov.

Projekt sa sústredí na všetky tri komponenty boja proti požiarom: prevencia a pripravenosť, detekcia a reakcia, obnova a adaptácia po požiari.

Ústav informatiky SAV, v. v. i., poskytuje v projekte expertízu vo viacerých rovinách od zbierania a spracovania multimodálnych dát cez sémantickú podporu tvorby modelov až po koordináciu skupiny dronov, ktoré budú slúžiť na monitorovanie lesných porastov.

Úlohou stretnutia vo Zvolene bolo zintenzívniť spoluprácu v rámci pracovných balíkov, najmä koordináciu aktivít pri príprave prípadových štúdií a podpora spolupráce so stakeholdermi.

 

Text: Ivana Budinská, ÚI SAV, v. v. i.

Foto: ÚI SAV, v. v. i.

Súvisiace články