Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dni vtáctva v Arboréte Borová 2022

Dni vtáctva 2022 v Arboréte Borová hora

6. 4. 2022 | zhliadnuté 442-krát

Po roku sa 4. – 5. apríla 2022 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene organizovali už 12. dni vtáctva pre verejnosť. Monitoring a odchyty vtáctva však už neoficiálne v arboréte prebiehali od roku 2001 (Tichodroma 19, 2007). Podujatie tradične organizoval Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., v spolupráci s vedením Arboréta Borová hora, súčasťou boli aj sprievodné podujatia so Správou CHKO Poľana vo Zvolene a Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici.

Tohto roku sa na Dňoch vtáctva napriek mrholeniu a chladu zúčastnilo 380 až 400 detí a pedagógov asi z ôsmich základných škôl a škôlok vo Zvolene, Detve a Krupine, okrem nich prišli mnohí dospelí záujemcovia. Arborétum navštívila aj RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD., riaditeľka Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. Účastníci mohli na vlastné očí zažiť migráciu vtáctva a dozvedieť sa viac o živote týchto našich lietajúcich súputníkov. O vtáctve a ich vzťahu k človeku a prírode, ako aj o ich ekológii a reakcii na klimatickú zmenu hovorili a paralelné odchyty a krúžkovanie vtáctva robili pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., Mgr. Peter Kaňuch, PhD., Ing. Miroslav Blaženec, PhD., Mgr. Ľudmila Černecká, PhD., Mgr. Peter Tuček a kľúčová postava všetkých ročníkov, RNDr. Anton Krištín, DrSc. Odchytilo a okrúžkovalo sa celkom 11 druhov vtáctva, spolu 48 exemplárov. Spomedzi nich štyri vtáky sa podarilo odchytiť opakovane po 1 – 6 rokoch, a to dve červienky, jedného drozda čierneho a jedného drozda plavého, pričom najstarším bol minimálne šesťročný samec drozda čierneho. Dokazuje to význam arboréta ako biotopu pre vtáctvo. Okrem krúžkovania sa vtáky aj pozorovali – celkom 36 druhov, medzi nimi aj vzácny dudok chochlatý. Viacerí účastníci mohli prvýkrát vidieť zblízka divožijúce vtáky, dotknúť sa ich, dokonca podržať v ruke, stretnúť sa s nimi priamo na ich ceste zo zimovísk.

Potvrdilo sa, že sezóna 2022 je oneskorená o niekoľko dní oproti predošlým rokom. Z typických migrantov sa podarilo zachytiť viacero kolibkárikov čipčavých, zo sťahovavých druhov dominovali červienky, vrchárky modré a drozdy plavé, bežné boli stále druhy ako drozdy čierne, tri druhy sýkoriek. Účastníkov, najmä tých najmladších, potešili aj naše najmenšie vtáky, králiky zlatohlavé a oriešky. Organizátori i účastníci sa už tešia na ďalšie ročníky. „Aby vtáky spievali a svrčky hrali a aby sa náš vzťah k okolitému prostrediu zlepšoval,“ skomentoval Anton Krištín význam tejto vydarenej akcie. 

 

Text: Anton Krištín, Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Foto: Ľudmila Černecká, Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Súvisiace články