Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Mexický veľvyslanec s podpredsedníčkou SAV Zuzanou Panczovou

Návšteva mexického veľvyslanca J. E. Luisa Javiera Campuzana v SAV

6. 4. 2022 | videné 414-krát

Zintenzívniť spoluprácu mexických vedeckých inštitúcií so Slovenskou akadémiou vied bolo cieľom návštevy delegácie Spojených štátov mexických, ktorú viedol veľvyslanec J. E. Luis Javier Campuzano. Návšteva sa uskutočnila v stredu 6. apríla 2022. Mexických hostí prijali podpredsedníčka SAV pre medzinárodné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., člen Predsedníctva SAV Mgr. Michal Kšiňan, PhD., a Mgr. František Fundárek, CSc., zástupca Odboru medzinárodnej spolupráce SAV.

Podpredsedníčka SAV Zuzana Panczová oboznámila hostí so štruktúrou a spôsobom fungovania akadémie, zdôraznila pritom jej transformáciu od 1. januára 2022 a zmeny, ktoré z toho pre ústavy SAV vyplynuli. Zmienila sa aj o dvoch doterajších spoločných projektoch s Mexikom: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., a Fyzikálny ústav, v. v. i., sú zapojené do multilaterálnych výskumných projektov spolu s partnerskými inštitúciami v Mexiku.

Podľa L. J. Campuzana chce Mexiko rozvinúť hlbšiu spoluprácu vo výskumných oblastiach zameraných na energetiku, životné prostredie, nanotechnológie, informačné technológie a aplikovanú matematiku. Obe strany však vidia sľubný potenciál pre spolupráci aj v oblasti spoločenských a humanitných vied, najmä pokiaľ ide o archeológiu a sociálnu antropológiu. Poradca veľvyslanca José Manuel Castañeda v krátkosti priblížil predstaviteľom SAV vedecké inštitúcie v Mexiku a vyjadril veľký záujem o rozvoj spolupráce s ústavmi SAV – pre začiatok sa obe strany dohodli na zorganizovaní videokonferencií či workshopov a zhodli sa, že priestor a rozvoj spolupráce je široký pre všetky oddelenia vied SAV.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

 

 

Súvisiace články