Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Argentopolybazit

Po dobšináite má Slovensko opäť nový minerál

6. 4. 2022 | videné 3597-krát

Slovensko dalo svetu ďalší nový minerál – argentopolybazit. Jeho typovou lokalitou je Kremnica. Vytvára čierne tabuľkovité kryštály až do veľkosti 5 milimetrov. Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii ho jednohlasne schválila 2. apríla 2022.

Argentopolybazit je novým členom skupiny polybazitu. Pre geológov a mineralógov je svojou štruktúrou a zložením nesmierne zaujímavý, lebo výrazne posúva súčasné poznatky v rámci celej tejto skupiny minerálov.

„Vzorky s argentopolybazitom sme prvýkrát objavili v Kremnici už v roku 2008, ale že ide o nový minerál, sme zistili len relatívne nedávno. Okrem toho bol nájdený aj v Novej Bani a na lokalite Arykevaam v Ruskej federácii. Sú to oblasti špecifické výskytom minerálov s obsahom striebra a zlata, ktorých vznik súvisí s vulkanickou činnosťou,“ spresňuje Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. Na výskume nového minerálu spolupracoval spolu s kolegami z detašovaného pracoviska ústavu v Banskej Bystrici. Súčasťou medzinárodného vedeckého kolektívu boli aj mineralógovia z Českej republiky, Dánska a Ruska.

Výskyt argentopolybazitu sa predpokladá aj na iných lokalitách sveta a to najmä v oblastiach s vysokou aktivitou striebra a zároveň absenciou medi v roztokoch.  Okrem argentopolybazitu geológovia v uplynulých mesiacoch v Kremnici objavili a popísali aj ďalší nový minerál, argentotetraedrit-(Zn). Počet nových minerálov opísaných po prvýkrát z územia Slovenska tak celkovo stúpol na 25.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Števko, Luboš Hrdlovič, Pavel Škácha

Súvisiace články