Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z doterajších podujatí Vítania jari

Vítanie vtáčích poslov jari

4. 4. 2022 | videné 618-krát

Príchod jari a jej vtáčích poslov si Ústav ekológie lesa, v. v. i., a Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene každoročne pripomínajú podujatím Vítanie jari. Tento rok sa podujatie koná v utorok 5. apríla a nechýba ani bohatý program pre širokú verejnosť. Podujatie aj návštevnú sezónu Arboréta Borová hora slávnostne otvorí o 9. hodine jeho riaditeľ doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.

Vítanie jari už niekoľko rokov rozvíja tradíciu založenú v období rakúsko-uhorskej monarchie breznianskym rodákom Otom Hermanom, prírodovedcom a polyhistorom, ktorý sa zaslúžil o zavedenie akcie určenej školám s názvom 1. apríl – deň vtákov a stromov. Zúčastňujú sa na ňom žiaci a študenti všetkých stupňov škôl a milovníci operencov zo Zvolena aj širokého okolia. 

V utorok 5. apríla už od 8.00 do 12.00 h čaká na záujemcov odchyt a krúžkovanie vtákov za asistencie RNDr. Antona Krištína, DrSc., a jeho spolupracovníkov z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i.

Od 9.30 h sú na programe ukážky výcviku dravcov a animácie s dravcami, ktoré potrvajú do 12. hodiny. Súčasťou programu je aj Lesná pedagogika – poznávanie a ukážky hlasových prejavov vtákov počas dňa, vtáčie hodiny, vtáčie búdky a ďalšie aktivity aj environmentálne hry.

Vstup na podujatie je voľný.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: ÚEL SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články