Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV predstavuje témy doktorandského štúdia pre rok 2022/2023

SAV predstavuje témy doktorandského štúdia pre rok 2022/2023

21. 3. 2022 | videné 1891-krát

Výskumné pracoviská Slovenskej akadémie vied postupne zverejňujú témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023. Viacerí školitelia a školiteľky sa opäť rozhodli priblížiť svoje témy aj prostredníctvom videoprezentácií a online stretnutí. Končiaci vysokoškolskí študenti, študentky alebo absolventi a absolventky tak môžu získať podrobné informácie nielen o téme, ale aj o samotnom ústave či podmienkach prijatia. Prezentácie a videá dnes SAV zverejnila na svojej webovej stránke.

Organizácie SAV sa do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania aktívne zapájajú ako externé vzdelávacie inštitúcie na základe Rámcových dohôd uzatváraných s univerzitami a ich fakultami. V súčasnosti majú pracoviská SAV uzatvorených 132 takýchto dohôd. Najvýznamnejšími partnermi SAV v doktorandskom štúdiu sú Univerzita Komenského v Bratislave (65 dohôd), Slovenská technická univerzita (26 dohôd) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (14 dohôd).

Online formu prezentácie tém doktorandského štúdia využila SAV prvýkrát v minulom roku. „Dva covidové roky presunuli mnohé aktivity do virtuálneho prostredia a aj študenti si zvykajú využívať viacej online nástroje. I keď pre samotné štúdium nemusia byť vždy najvhodnejšie, pre zdieľanie vstupných informácií sú výborné,“ vysvetlila výhody digitálnej prezentácie vypísaných tém členka Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium profesorka Ľubica Lacinová. Zároveň dodala, že záujemcovia môžu využiť aj možnosť online stretnutia priamo so školiteľmi tém prostredníctvom ZOOM-u.

Do virtuálnej prezentácie sa prihlásilo 16 organizácií SAV, ich prezentácie sú uverejnené na stránke SAV. Návštevníci a návštevníčky na nej nájdu viac ako 50 prezentácií, videí, ako aj termíny a linky k jednotlivým ZOOM-ovým stretnutiam so školiteľmi.

Pracoviská SAV mali v roku 2021 spolu 509 doktorandov, z toho 454 z nich študovalo v dennej forme a 55 doktorandov v externej forme štúdia. „Záujem o doktorandské štúdium na SAV je dobrý, no na niektoré študijné programy je pretlak záujemcov, iné si ich hľadajú ťažko. Rastie počet záujemcov z tretích krajín, ale slovenskí študenti početne vedú a zrejme ešte dlho budú tvoriť viac ako polovicu všetkých študentov,“ doplnila profesorka Ľubica Lacinová.

SAV ponúka široké spektrum tém z prírodných aj spoločenských vied, pracoviská s dobrým prístrojovým vybavením a aktívnymi medzinárodnými spoluprácami. Doktorandi a doktorandky zo SAV sa môžu prihlásiť do grantových programov a súťaží či absolvovať doplnkové vzdelávacie programy v tzv. mäkkých zručnostiach. Čistý mesačný príjem študentov doktorandského štúdia je na úrovni 807,50 eura pred a 940,50 eura po vykonaní dizertačnej skúšky. SAV poskytuje doktorandom vo svojich ubytovacích zariadeniach aj cenovo výhodné ubytovanie.

Zoznam organizácií SAV, ktoré sa zapojili do virtuálnej prezentácie tém doktorandského štúdia pre rok 2022/2023: 

Astronomický ústav SAV, v. v. i., Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Centrum biovied SAV, v. v. i., Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Chemický ústav SAV, v. v. i., Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Ústav geotechniky SAV, v. v. i., Ústav hydrológie SAV, v. v. i., Ústav merania SAV, v. v. i., Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Ústav polymérov SAV, v. v. i., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. a Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu na SAV, ako aj zoznam tém ďalších pracovísk SAV, nájdu záujemcovia na webovej stránke SAV v časti Vzdelávanie a štipendiá.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Ilustračné foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články