Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

SAV vyjadrila podporu predsedovi Národnej akadémie vied Ukrajiny

SAV vyjadrila podporu predsedovi Národnej akadémie vied Ukrajiny

17. 3. 2022 | zhliadnuté 417-krát

„Slovenská akadémia vied prijala s hrôzou a pobúrením ťažko uveriteľnú správu o invázii ozbrojených síl Ruskej federácie do vašej krajiny. Toto porušenie suverenity a územnej celistvosti samostatného štátu považujeme za hrubé a bezprecedentné porušenie princípov medzinárodného práva,“ uvádza sa okrem iného v úvode listu, ktorý adresoval predseda SAV prof. Pavol Šajgalík predsedovi Národnej akadémie vied Ukrajiny Anatolymu Zagorodnému.

V liste predseda SAV ubezpečuje ukrajinských kolegov, že SAV im pomôže všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, aby mohli pokračovať vo svojej práci. „Akadémia zriadila koordinačný výbor, aby prijal účinné opatrenia na pomoc ukrajinským vedcom a ich rodinám hľadajúcim útočisko pred vojnou na Slovensku a poskytol im príležitosti na dôstojný život a rozvoj ich výskumnej činnosti,“ informuje v liste P. Šajgalík. Zdôrazňuje tiež, že SAV okamžite ukončila spoluprácu s Ruskou federáciou v oblasti vedy a výskumu na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni.

„Slovenská akadémia vied a celá slovenská vedecká a akademická obec stojí na strane ukrajinského národa a podporuje jeho hrdinský boj za jeho slobodu. Sláva Ukrajine!“ dodáva predseda SAV Pavol Šajgalík na záver listu adresovanom predsedovi Národnej akadémie vied Ukrajiny Anatolymu Zagorodnému.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková