Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Michal Kšiňan s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Michala Kšiňana prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová

15. 3. 2022 | videné 698-krát

Kniha Milan Rastislav Štefánik – Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami je prvá vedecká biografia tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Jej autorom je Michal Kšiňan, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i. Monografia vyšla aj vo francúzskom a anglickom vydavateľstve. Predhovor ku knihe napísala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá Michala Kšiňana aj s manželkou prijala nedávno v Prezidentskom paláci.

Historik Michal Kšiňan v monografii pútavo približuje Štefánikov život na základe dlhodobého výskumu v archívoch deviatich krajín. Kniha sa podľa neho odlišuje tromi dôležitými charakteristikami. „K Štefánikovi som urobil rozsiahly výskum v archívoch deviatich krajín; pri koncipovaní knihy som zvolil inovatívny tematicko-chronologický prístup a moja základná výskumná otázka je – ako sa niekto (v tomto prípade Štefánik) stane národným hrdinom; ide o prvý vedecký životopis Štefánika a teda má kompletný poznámkový aparát, recenzentov a podobne,“ vysvetľuje vedec.

Predhovor ku knihe napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Dlhšie som rozmýšľal, koho osloviť, aby mi napísal predhovor k biografii Štefánika, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti našich dejín,“ objasňuje M. Kšiňan, prečo si pre predhovor vybral prezidentku. „Pani prezidentka Zuzana Čaputová je najvyššou ústavnou činiteľkou Slovenskej republiky, tak sa mi zdala ako vhodný kandidát, hoci veľmi som nedúfal, že sa mi dostane takej pocty. Bolo to symbolické spojenie dvoch význačných osobností Slovenska – jedna z minulosti a druhá z prítomnosti.“ Pri výbere autora predhovoru bol podľa vedca nezanedbateľný tiež fakt, že Štefánik bol francúzskym občanom. „Mňa na Francúzoch vždy udivoval ich rešpekt voči štátu a jeho inštitúciám, čo ma možno aj trochu inšpirovalo,“ vysvetľuje M. Kšiňan.

„Kniha sa od mnohých iných odlišuje tým, že nie je iba biografiou slávnej osobnosti, ale je biografiou vedeckou. Nepreberá a nerecykluje to, čo sa o Štefánikovi už napísalo, ale čerpá zo zdrojov, ktoré doteraz ešte neboli objavené alebo dostatočne využité. Keďže autor išiel ako historik ad fontes, teda k prameňom, podklady k svojmu dielu získaval v archívoch deviatich krajín,“ konštatuje Zuzana Čaputová v predhovore a uvádza ďalej, že pre každého môže byť táto osobnosť inšpiratívna v niečom inom. „Ak mám hovoriť za seba, obdivujem jasnozrivosť, s akou pochopil, že vypuknutie prvej svetovej vojny je pre Slovákov historickou príležitosťou na dosiahnutie národnej slobody. A obdivujem aj jeho vôľu priniesť osobnú obeť pri premene tejto historickej možnosti na historickú skutočnosť. Takúto jasnozrivosť a takúto vôľu obetovať sa potrebujeme aj dnes,“ píše v predhovore monografie Z. Čaputová. Napísať predhovor bolo pre ňu „veľkým potešením“. „Ako študent dostal Michal Kšiňan v roku 2011 Cenu prezidenta Slovenskej republiky, určenú pre sľubné vedecké talenty. Po desiatich rokoch môžem s radosťou skonštatovať, že svoje nadanie rozvinul a zúročil,“ uzatvára prezidentka SR.

To, že predhovor k jeho knihe napísala najvyššia ústavná činiteľka, znamená pre vedca Michala Kšiňana veľmi veľa. „Ide o ohodnotenie mojej dlhoročnej práce a namáhavého výskumu. Bolo to veľké zadosťučinenie, keď som si čítal pochvalné slová od pani prezidentky na moju adresu,“ dodáva historik.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Marián Garaj

Súvisiace články