Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt VISION

Online kurz – Ethics in biomedical research

7. 3. 2022 | videné 396-krát

Pozývame vás na online kurz pod názvom „Ethics in biomedical research“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/ trategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz sa bude konať pod vedením kolegov z National and Kapodistrian University of Athens (Grécko), Ramón y Cajal Health Research Institute (Španielsko), Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering (Nemecko) a Norwegian Institute for Air Research (Nórsko) a bude v anglickom jazyku.

V rámci kurzu odznejú zaujímavé prednášky z rôznych oblastí biomedicínskeho výskumu. Po úvode do základných princípov etiky z filozofického hľadiska sa kurz dotkne otázok dodržiavania etiky v klinickom onkologickom výskume pri využívaní kmeňových buniek v základnom biologickom výskume, vrátane princípov uplatnenia nanobiotechnológií v biomedicíne. Súčasťou kurzu je praktická časť, ktorá poskytne účastníkom kurzu praktické rady, ako pripraviť návrh klinickej štúdie v súlade s etickými princípmi, ktorý schvaľuje etická komisia a formulár Informovaný súhlas pre účastníkov biomedicínskych štúdií, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou takejto žiadosti.

Veríme, že tento kurz bude prínosný nielen pre tých, ktorí plánujú pripravovať projekty v úzkej spolupráci s klinickými pracoviskami, ale poskytne prehľad o dodržiavaní etických princípov v základnom a translačnom biomedicínskom výskume.

Kurz sa bude konať v dňoch 17. a 18. marca 2022 podľa programu kurzu.

Registráciu a viac informácií o kurze nájdete na webovej stránke projektu VISION.

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková

Súvisiace články