Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Budova Predsedníctva SAV

Predsedníctvo SAV odporúča organizáciám SAV pozastaviť spolupráce s ruskými partnermi

4. 3. 2022 | videné 2750-krát

SAV sa pripája k stanovisku Univerzity Komenského v Bratislave o pozastavení spolupráce s ruskými partnerskými inštitúciami. Riaditeľom a riaditeľkám ústavov a centier SAV zároveň odporúča, aby v zmysle prijatého stanoviska pozastavili spoluprácu s ruskými projektovými partnermi. Toto rozhodnutie podporili všetci členovia a členky Predsedníctva SAV v rámci hlasovania per rollam dňa 4. marca 2022.

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave dňa 2. marca 2022 prijalo jednomyseľne stanovisko, v ktorom univerzita pozastavuje spoluprácu s ruskými partnerskými inštitúciami. Ako príklad uvádza spoluprácu so Spojeným ústavom jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne, kde nebude vysielať ani prijímať žiadnych zamestnancov a študentov. Univerzita nebude vysielať ani prijímať žiadnych zamestnancov a študentov v rámci uzavretých zmlúv s ruskými partnerskými inštitúciami.

Spoločné aktivity s ruskými univerzitami a výskumnými ústavmi pozastavuje aj Slovenská technická univerzita. Robí tak na znak nesúhlasu s agresiou Ruskej federácie proti suverénnej a zvrchovanej Ukrajine. Svoje stanovisko zverejnila vo štvrtok 3. marca 2022.

Slovenská akadémia vied v žiadnom prípade neuplatňuje princípy kolektívnej viny, ale odmieta sa podieľať a finančne podporovať výskumy v rámci Ruskej federácie.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články