Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

ŠÚ SR zriadil nové moderné Výskumné dátové centrum určené vedcom a analytikom

4. 3. 2022 | videné 516-krát

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) sprístupnil vo svojej centrále na Lamačskej ceste v Bratislave nové moderné  Výskumné dátové centrum (VDC). Určené je vedcom, vybraných odborníkom a analytikom na prácu s dátami, ktoré bežne nemožno zverejňovať.

Každý deň v štatistickom úrade spracúvame milióny dát a údajov, ktoré verejne nesprístupňujeme. Preto sme otvorili špičkové pracovisko pre odborníkov, ktorí sa zaoberajú detailným analyzovaním najmä sociálnych a ekonomických parametrov spoločnosti,“ uviedol dôvody zradenia špeciálneho centra predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.

Cieľom otvorenia nového moderného VDC je podporiť rozšírenie tvorby analýz v rôznych spoločenských oblastiach. Na pracovisku sú k dispozícii anonymizované mikroúdaje, s ktorými možno pracovať len v špeciálnom režime. 

VDC disponuje výkonnými počítačmi, ktoré nemajú pripojenie na internet ani vnútornú sieť, nemajú funkčný USB port ani CD mechaniku. Žiadateľ, ktorý má záujem o skúmanie a analýzu mikrodát, musí dodržať postup pre sprístupnenie údajov. Znamená to, že musí:

Žiadateľ musí tiež podpísať Zmluvu o poskytovaní dôverných štatistických údajov na vedecké účely. Uvedenú zmluvu so ŠÚ SR môžu uzatvárať výskumné subjekty – univerzity a ostatné vzdelávacie organizácie vyššieho vzdelávania, ako aj organizácie alebo inštitúcie vedeckého výskumu

Výsledky skúmania a analýz nesmú obsahovať dôverné štatistické údaje, preto vždy podliehajú kontrole a odsúhlaseniu administrátora VDC. Podľa ŠÚ SR sa tak zabráni ich zneužitiu.   

ŠÚ SR chce podporiť spracovanie údajov a informácií, ktoré iniciujú pozitívne procesy v našej spoločnosti. „Špecialisti vďaka tomuto pracovisku môžu vytvoriť veľmi užitočné analýzy, ktoré rôznym autoritám pomôžu rýchlejšie sa rozhodovať pri riešení problémov a pri zvyšovaní kvality života na Slovenku,“ dodáva A. Ballek. 

Viac informácií TU.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: ŠÚ SR

Súvisiace články