Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Lotyšská akadémia vied

SAV sa pripája k výzve Lotyšskej akadémie vied

25. 2. 2022 | videné 1313-krát

My, Lotyšská akadémia vied, ako všetci, pre ktorých nie je neobmedzené právo národov na sebaurčenie, sloboda a život iba prázdnou frázou, kategoricky odsudzujeme bezprecedentnú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Ukrajina nepodnikla žiadne nepriateľské akcie proti územiu Ruskej federácie ani proti jej vojenským zariadeniam, jej civilnej infraštruktúre či proti jej ľudu, nič, čo by mohlo poskytnúť formálnu zámienku na vojenskú agresiu zo strany Ruskej federácie.

Naopak, bolo to pokračujúce zasahovanie zo strany Ruskej federácie do vnútorných záležitostí Ukrajiny, jej vojenská a ekonomická podpora separatistov, anexia Krymu a jasné porušovanie Minských dohôd spolu s uznaním separatistických regiónov Ukrajiny ako nezávislých štátov, ktoré hrubo porušujú medzinárodné právo zo strany Ruskej federácie.

Keď v roku 1994 Rusko, USA a Spojené kráľovstvo presvedčili Ukrajinu, ktorá vtedy vlastnila tretí najväčší jadrový arzenál na svete, aby pristúpila k Zmluve o nešírení jadrových zbraní ako štát bez jadrových zbraní výmenou za Budapeštianske memorandum o bezpečnostných zárukách podpísané Ruskou federáciou, Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom, ktoré nadobudlo platnosť po jeho podpise, a ktoré umožnilo Ukrajine previesť svoje jadrové zbrane do Ruskej federácie, signatári sa na oplátku zaviazali garantovať nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Neskôr prijalo podobný písomný záväzok aj Francúzsko. Dňa 4. decembra 1994 vláda Čínskej ľudovej republiky vydala vyhlásenie, že bude vždy konať ako garant Ukrajiny, aby zabezpečila rešpektovanie záujmov Ukrajiny za predpokladu, že sa vzdá jadrových zbraní.

Dnes Ruská federácia pohrozila svetu jadrovou vojnou, ak by niekto zasahoval do jej agresie voči Ukrajine. Podnietilo aj Bieloruskú republiku, aby sa zapojila do tejto vojny, ktorá predstavuje masívnu eskaláciu nepriateľských akcií a priamu vojenskú hrozbu pre ostatné susedné krajiny a mohla by viesť k tretej svetovej vojne.

Lotyšská akadémia vied vyjadruje plnú podporu Ukrajine ako krajine a plnú podporu jej ľudu oddaného slobode v boji proti agresorovi. Vyzývame všetky vlády sveta, aby prijali okamžité a účinné opatrenia na zastavenie ruskej agresie a na obnovenie suverénneho práva Ukrajiny na jej územie, ako to bolo pred anexiou Krymu a vypuknutím nepriateľstva zo strany separatistov podporovaných Ruskom na Donbase.

Vyzývame tiež Ruskú akadémiu vied a Bieloruskú akadémiu vied, aby objektívne zhodnotili inváziu armády Ruskej federácie na územie Ukrajiny a urobili všetko pre to, aby zabránili krviprelievaniu týchto ozbrojených síl na území suverénneho a nezávislého štátu, akým je Ukrajina.

Sme s vami, ľudia Ukrajiny!

Súvisiace články