Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ukrajna SAV.jpg

SAV vyjadruje podporu Ukrajine

24. 2. 2022 | videné 3936-krát

Slovenská akadémia vied, najväčšia vedecko-výskumná inštitúcia na Slovensku, jednoznačne odsudzuje agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine.

Vyjadruje podporu a solidaritu občanom Ukrajiny a je pripravená poskytnúť pomoc ukrajinským vedeckým pracovníkom a pracovníčkam, doktorandom a doktorandkám, ktorí sú nútení pre vojenský konflikt opustiť svoju vlasť.

Apelujeme na všetky demokratické sily, aby vyjadrili podporu Ukrajine v jej boji za nezávislosť a suverenitu o to viac, že Slovenská republika je bezprostredným susedom Ukrajiny.

 

 

Словацька Академія Наук підтримує Україну

Словацька Академія Наук (САН), найбільша науково-дослідна установа Словаччини, однозначно засуджує агресію Російської Федерації проти України.

САН висловлює підтримку та солідарність із громадянами України та готова надати допомогу українським науковцям та науковицям, докторантам та докторанткам, які змушені покинути Україну через воєнний конфлікт.

Ми закликаємо усі демократичні сили висловити свою підтримку Україні в її боротьбі за незалежність та суверенітет, тим більше, що Словацька Республіка є сусідньою державою з Україною.

 

 

Foto: Katarína Gáliková

 

Súvisiace články