Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Medzinárodný deň dievčat a žien vo vede

Medzinárodný deň žien vo vede: SAV ako významný aktér rodovej rovnosti

11. 2. 2022 | videné 1351-krát

Dnes 11. februára je Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Jeho úlohou je podpora zviditeľňovania žien a témy rovnosti vo vede. Jeho odkaz je relevantný pre svet aj pre Slovenskú akadémiu vied. Vyplýva to aj s z doposiaľ nepublikovaných predbežných výsledkov z rozhovorov a fókusových skupín, ktoré sa realizovali v rámci minuloročného rodového auditu SAV. S akými problémami a výzvami sa potykajú ženy vo vede očami  vedeckých pracovníčok a pracovníkov SAV?

Je práca vedkyne pre ženy? Stereotypy pretrvávajú

V našej spoločnosti stále pretrvávajú stereotypné predstavy o uplatnení žien. Vedkýň v SAV sme sa pýtali, aká bola ich cesta smerom k vedeckej kariére. Mnohé sa vnímajú ako šťastné výnimky, ktoré sa dokázali presadiť aj v odvetviach a záujmoch, ktoré neboli stereotypne „dievčenské“. Popisujú, že síce ako mladé dievčatá boli vychovávané k tomu, aby sa dobre učili, no veľké ambície od nich nikto neočakával.

Rovnaká štartovacia čiara a rovnaké podmienky neplatia pre každého

Vedecká kariéra má neraz iné trajektórie pre ženy a pre mužov. Naše neuvedomované predsudky či neformálne vzťahy často preferujú mužov a otvárajú im dvere k zaujímavým príležitostiam. Fókusové skupiny aj rozhovory s vedeckými pracovníkmi a pracovníčkami SAV potvrdili, že administratívne úlohy a infraštruktúra práce sú častejšie prideľované ženám, lebo sú vnímané ako poriadnejšie a zodpovednejšie. Následkom toho však majú menej kapacít na vlastnú vedeckú prácu a rozvoj.

Výzvy zlaďovania súkromného a pracovného života sú stále doménou žien

V neposlednom rade ženy celkovo v našej spoločnosti čelia väčšej záťaži pri starostlivosti o rodinu (nielen o deti, ale aj svojich rodičov či príbuzných). Práca vo vede je vnímaná ako poslanie, no je potrebné vytvárať podmienky pre zlaďovanie osobného a pracovného života. Hlas z vnútra SAV v tomto hovorí jasne – mladé vedkyne sú na jednej strane okolím odsudzované za odsúvanie materstva, no na druhej strane cítia silnú zodpovednosť a nechcú odchádzať z rozbehnutých vedeckých projektov. Je za tým nielen lojalita k pracovisku, ale tlak systému zameraného na výkon za úkor iných oblastí života.  

Mnohé výzvy, ktorým čelia ženy vo vede, sa netýkajú výlučne Slovenskej akadémie vied. Dnešný medzinárodný deň preto upozorňuje na predsudky a štrukturálne bariéry, ktorým ženy a dievčatá vo svete vedy a výskumu čelia. Rodový audit realizovaný v rámci projektu H2020 Athena však priniesol jasnú zhodu v role Slovenskej akadémie vied. Prostredie vedy môže byť práve tým progresívnym miestom, ktoré bude udávať trend aj v oblasti rodovej rovnosti. V závere roka Predsedníctvo SAV schválilo svoj historicky prvý Plán rodovej rovnosti, ktorý môže ukázať, že rodová rovnosť je o vytváraní férových a spravodlivých pracovných podmienok nielen pre ženy, ale všetkých, ktorí majú ambíciu o uplatnenie sa na poli vedy.

Rodový audit sa uskutočnil v rámci projektu H2020 ATHENA, realizovanom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.

Text: Miroslava Žilinská, ÚVSK SAV, v. v. i.

Súvisiace články