Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Pozvánka na Web of Science webináre

8. 2. 2022 | videné 636-krát

Ústredná knižnica SAV, v. v. i., pozýva na sériu webinárov týkajúcich sa citačnej a scientometrickej databázy Web of Science od spoločnosti Clarivate.

Ide o viacero rôznych tém určených pre redaktorov časopisov, spracovateľov publikačnej činnosti alebo samotných autorov publikujúcich vo vedeckých časopisoch, zborníkoch alebo knihách.

Témy webinárov, dátumy a registrácia sú v prílohe.

Text: ÚK SAV, v. v. i.

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články