Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na workshop

Pozvánka na workshop o kozmickej bezpečnosti

7. 2. 2022 | videné 1014-krát

Slovenská akademická obec a zástupcovia priemyslu sa môžu zapojiť do programu kozmickej bezpečnosti. Pri tejto príležitosti sa uskutočňuje štúdia “Slovakia National Space Safety Programme Study(SK-S2P), ktorej cieľom je zmapovať slovenský potenciál v tejto oblasti. Slovenská akadémia vied ako partner štúdie pozýva širokú odbornú verejnosť na online workshop v anglickom jazyku, ktorý sa uskutoční 15. februára 2022 od 9.00 hod. Účastníkov a účastníčky čaká séria prednášok o plánoch a aktivitách zameraných na rozvoj programu, ktorý má chrániť našu Zem pred hrozbami z vesmíru.

Štúdia SK-S2P bude formovať smerovanie dôležitej časti slovenského vesmírneho ekosystému v najbližších rokoch.

„Našou ambíciou je zmapovať potenciál, ktorý na Slovensku máme, napojiť naše kapacity na potreby Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a vytvoriť tak ´cestovnú mapu´, ako by sa mali slovenské inštitúcie a priemysel rozvíjať, aby boli dôležitým partnerom v téme kozmickej bezpečnosti,” uviedol astrofyzik Šimon Mackovjak z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., ktorý vedie časť štúdie zameranú na kozmické počasie.

Tému kozmickej bezpečnosti je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií. Každú z nich v štúdii pokrývajú experti z dôležitých slovenských inštitúcií:

  • Kozmické počasie – Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
  • Blízkozemské objekty – Astronomický ústav SAV, v. v. i.
  • Planetárna obrana – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  • Kozmický odpad – Astros Solutions, s. r. o.

„Slovenská akadémia vied má bohatú históriu vo výskume vesmíru, ktorý úzko súvisí s kozmickou bezpečnosťou. Nadobudnutú expertízu získavanú počas desaťročí nášho výskumu by sme s pomocou priemyslu chceli využiť pre vytváranie konkrétnych aplikácií, ktoré by zapadali do ESA programu, a tak by boli prínosné pre celú spoločnosť v Európe,” priblížil astrofyzik.

Plánovaný SK-S2P workshop je dôležitým priesečníkom aktivít celej štúdie. Úvodnú prednášku bude mať Holger Krag, riaditeľ ESA S2P programu. Počas dňa vystúpi viac ako 20 rečníkov zo Slovenska a zahraničia, akademickej obce a tiež z priemyselného sektora, ktorí predstavia svoje aktivity a svoje plány pre rozvoj témy kozmickej bezpečnosti na Slovensku. Workshop je otvorený aj pre širokú odbornú verejnosť, ktorá bude mať možnosť dozvedieť sa viac a prípadne sa zapojiť do prezentovaných tém.

Účasť na workshope je zadarmo, je však potrebné sa zaregistrovať (online registrácia). Registrácia je možná až do začatia workshopu. Viac informácii nájdu záujemcovia a záujemkyne na http://www.astros.eu/promo/ a LinkedIn.

Spracovala: Katarína Gáliková

Súvisiace články