Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na rokovaní s CEFRES sa zúčastnili aj riaditelia ústavov 3. OV

Predstavitelia inštitútu CEFRES rokovali so SAV

27. 1. 2022 | zhliadnuté 444-krát

Rozvoju spolupráce Slovenskej akadémie vied s Francúzskym ústavom pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES, Praha) bolo venované stretnutie, ktoré sa konalo na pôde SAV v stredu 26. januára 2022. Schôdzku, ktorá sa konala čiastočne aj online, moderoval prvý zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky Tomáš Hromádka. CEFRES zastupoval jeho riaditeľ Jérôme Heurtaux. Prítomný bol aj atašé pre vedeckú spoluprácu z Francúzskeho veľvyslanectva Yan Pautrat.

Inštitút CEFRES si v tomto roku pripomína 31 rokov od svojho založenia, keď vznikol ako platforma pre obnovenie vedeckej spolupráce medzi Francúzskom a štátmi strednej Európy, ktoré po páde železnej opony prechádzali mnohými zmenami. V úvodnom príhovore sa druhý zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky Michal Kšiňan venoval doterajším projektom, v ktorých vystupovali SAV a CEFRES ako partneri. Vyjadril presvedčenie, že míting spustí ďalšie nové spolupráce a podnieti spoločný výskum medzi oboma inštitúciami. Podľa J. Heartauxa existuje priestor na zintenzívnenie spolupráce medzi slovenskými vedcami a CEFRES-om. Dúfa, že výsledkom tohto stretnutia bude jej prehĺbenie, ktoré sa odrazí napríklad aj vo väčšom počte vydávaných kníh.

CEFRES podporuje mobilitu v rámci Francúzska a krajín Vyšehradskej štvorky a prijíma mladých vedeckých pracovníkov, ktorých výskumné projekty sú v súlade so všeobecnou vedeckou politikou inštitútu.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články