Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

ALLEA

ALLEA pozýva na panelovú diskusiu

13. 1. 2022 | zhliadnuté 695-krát

ALLEA (All European Academies) pozýva na online panelovú diskusiu s názvom Climate Sustainability in the Academic System – The Why and The How, ktorá sa bude konať dňa 1. februára 2022 od 15.00 do 17.00 h online.

Vedecká komunita sa bude zamýšľať nad úlohou, ktorú môže akademická sféra zohrávať pri zmierňovaní klimatických zmien a nad krokmi, ktoré možno podniknúť na to, aby bola práca v akadémiách trvalo udržateľná bez toho, aby bola ohrozená kvalita výstupov.

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať.

Podrobnejšie informácie a registrácia

Text: Ľudmila Dolná, Odbor medzinárodnej spolupráce SAV

Súvisiace články