Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

ERC

Grantová výzva Nadácie ESET sa čoskoro uzavrie

11. 1. 2022 | videné 819-krát

Grantová výzva Nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o ERC grant sa čoskoro uzavrie. Termín sa podanie žiadostí je do 21. januára 2022.

Grantová výzva v celkovej sume 30 000 eur je určená slovenským vedcom a je zameraná na zvýšenie úspešnosti pri podávaní žiadostí o prestížny ERC grant. Prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory má pomôcť pri príprave výskumného projektu – od spracovania prvotnej idey po vypracovanie konkurencieschopného projektového návrhu.

Sumu 30 000 eur rozdelí Nadácia ESET medzi šesť vedcov, ktorí pôsobia v slovenských inštitúciách vo všetkých vedných oblastiach: vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a inžinierstvo a sociálne a humanitné vedy. Program nadväzuje na mentoringovú schému Európskej komisie a mentormi programu sú prestížne osobnosti: zahraniční držitelia ERC grantov, bývalí členovia hodnotiacich panelov ERC či lektori významných zahraničných konzultačných spoločností. Koordináciu mentoringového programu zabezpečí ERC Národný kontaktný bod Centra vedecko-technických informácií SR.

Nadácia ESET očakáva od mentoringovej schémy v strednodobom časovom horizonte:

  • zvýšenie povedomia, účasti a najmä kvality výskumných návrhov podávaných slovenskými vedcami a výskumnými pracovníkmi,
  • zvýšenie počtu projektov s pozitívnym hodnotením a projektov, ktoré postúpia do najužšieho finálneho výberu.

Výsledky zverejní nadácia 21. februára 2022.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články