Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obálka monografie

Vyšiel druhý diel monografie Proteíny – štruktúra a funkcia

5. 1. 2022 | videné 680-krát

Koncom decembra uplynulého roka vyšiel druhý diel monografie Proteíny – štruktúra a funkcia. Podobne ako prvý diel aj druhý diel vznikol na základe spolupráce Ústavu molekulárnej biológie SAV a Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava. Monografia je určená predovšetkým pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, súčasne však všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o štruktúre a funkcii bielkovín.

„Za posledné dve desaťročia zaznamenala štruktúrna biológia obrovský rozmach. Často to nie sú len samostatné proteíny, ale sú to práve ich komplexy, ktoré poskytujú obrovské množstvo údajov o štruktúre a najmä ich funkcii v bunke alebo organizme,“ objasňuje jedna z autorov Mgr. Vladena Bauerová, PhD., z Ústavu molekulárnej biológie SAV a dodáva, že bez poznania priestorovej (3D) štruktúry nie je možné do hĺbky porozumieť funkcii proteínových molekúl. Vzťah medzi štruktúrou a funkciou môžeme prirovnať k dvom stranám tej istej mince, udáva príklad.

V druhom diele monografie Proteíny – štruktúra a funkcia sa autori zamerali na opísanie funkcií bielkovín v živých systémoch s ohľadom na ich štruktúru. „Našu pozornosť sme zamerali na proteázy – doteraz najlepšie charakterizovanú skupinu enzýmov, ktoré v bunkách zabezpečujú maturáciu (dozrievanie, vývoj) proteínov alebo degradujú poškodené, respektíve nepotrebné proteíny,“ približuje V. Baureová,  „charakterizovali sme tiež vybrané multidoménové proteíny, ktoré plnia v bunke štruktúrnu funkciu, proteíny dôležité pri medzibunkovej a vnútrobunkovej komunikácii a proteíny súvisiace s imunitnou odpoveďou organizmu.“ Záver monografie zhrnuje aktuálne poznatky o proteínovom inžinierstve a dizajne proteínov.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články