Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Tomáš Hromádka

VEDA SK: Labyrinty v našich hlavách

28. 12. 2021 | zhliadnuté 292-krát

Sotva sme naznačili tému aktuálnej Vedy SK, už sme sa nezhodli. Ľudský mozog totiž podľa MUDr. Mgr. Tomáša Hromádku, PhD., z Neuroimunologického ústavu SAV, nie je labyrintom. „Je oveľa zložitejší. Labyrint je niečo, čo je presne definované, čo sme my postavili.“

K čomu teda môžeme prirovnať náš mozog? K riadiacemu centru jadrovej elektrárne? K „továrni“ na sny? K bohatému skladu emócií? Hosť Vedy SK v Rádiu Slovensko zvykne hovoriť, že ľudský mozog je jediný objekt, ktorý dokáže spoznávať sám seba a zároveň vie o tom, že sa spoznáva... „Jediný objekt, o ktorom vieme. Možno existujú aj iné, o ktorých zatiaľ nevieme. No o tomto to vieme určite. Ako to robí, prečo to robí, to len skúmame.“ Aké zložité je teda spoznávanie ľudského mozgu a najmä, čo všetko nám to v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti môže priniesť, to už sú otázky a úvahy, ktoré rozoberieme s členom Predsedníctva SAV MUDr. Mgr. Tomášom Hromádkom, PhD., ktorý sa venuje systémovým neurovedám. Reč bude aj o vedomí a podvedomí, o umelej inteligencii aj o možnostiach mozgových implantátov. A pochopiteľne aj o kadečom inom, čo sa pri vysielaní zrodí v našich hlavách, ktoré sú zložitejšie než vymyslené labyrinty. Poslednú Vedu SK v tomto roku vysiela Rádio Slovensko v utorok večer od 22.20 hodiny.

Text: Stano Ščepán

Foto: Martin Bystriansky