Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Nový štvorodrazový rtg monochromátor pre vysokorozlišovaciu rtg difrakciu

15. 12. 2021 | videné 639-krát

Tím vedcov z Fyzikálneho ústavu SAV vyvinul nový štvorodrazový rtg monochromátor, ktorý má vyššiu priepustnosť zložky rtg žiarenia Kα1 ako Bartelsov monochromátor, pričom efektívne potlačí zložku Kα2.

Nový štvorodrazový rtg monochromátor na vysokorozlišovaciu rtg difrakciu obsahuje dva monolitické kanálikové monochromátory z rovnakého materiálu (monokryštál germánia alebo monokryštál kremíka). Tie sú prispôsobené na využitie dvoch rôznych difrakčných kryštalografických rovín (111) a (220), pričom druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený voči prvému monochromátoru o uhol rovný rozdielu Braggových uhlov difraktujúcich kryštalografických rovín (220) a (111).

Viac si môžete prečítať v článku: Prešporský podnikateľ – Štvorodrazový RTG monochromátor pre vysokorozlišovaciu RTG difrakciu

Spracovala: Kancelária pre transfer technológií SAV

Súvisiace články