Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo ALLEA

Vzdanie sa patentu nie je všeliekom v snahe o rovnosť prístupu k vakcínam

15. 12. 2021 | videné 583-krát

Nízka úroveň zaočkovanosti proti COVID-19 predovšetkým v rozvojových krajinách je eticky neprijateľná a v jej dôsledku hrozí predĺženie pandémie. Vzdanie sa patentov, o ktorom sa diskutuje v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) od roku 2020, v krátkodobom horizonte nevyrieši tento problém. Namiesto toho by sa mali prijať dodatočné opatrenia na urýchlenie miestnej výroby a distribúcie vakcín v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, zvýšiť investície do očkovacích kampaní a uľahčiť povinné licencovanie patentov a transfer know-how.

ALLEA, Európska federácia prírodných a humanitných vied vydala vyhlásenie, v ktorom hodnotí právne prekážky súčasného návrhu na vzdanie sa patentu pre vakcíny COVID-19 v rámci WTO. Navrhuje tiež alternatívne mechanizmy na dosiahnutie rovnosti v oblasti vakcín a urýchlenie transferu technológií a know-how na uvoľnenie vakcín  pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami.

Vo vyhlásení navrhuje využiť najmä

  • praktické opatrenia, ktoré by mohli urýchliť výrobu, vývoz, distribúciu a podávanie vakcín na celom svete a
  • medzinárodný mechanizmus umožňujúci dodatočné preskúmanie výrobných prekážok v kombinácii s novými opatreniami v oblasti duševného vlastníctva.

Podľa odborníkov spomínaný návrh na vzdanie sa patentu „nie je dobre prispôsobený naliehavému problému s očkovaním“ a vyžadoval by si ďalšie vnútroštátne právne predpisy, aby mal v praxi nejaký účinok. Vo vyhlásení sa tvrdí, že súčasný návrh WTO by len odstránil povinnosť členských štátov WTO poskytnúť ochranu duševného vlastníctva, ale nezabezpečil by, aby zainteresované strany mohli efektívne využívať patent a súvisiace know-how.

„Navrhované vzdanie sa ochrany duševného vlastníctva vrátane obchodného tajomstva by neviedlo k tomu, že takéto know-how by sa stalo verejne dostupným, ale by len znemožnilo dotknutým spoločnostiam brániť sa na súde pre porušeniu obchodného tajomstva,“ tvrdia odborníci.

Namiesto toho je potrebné zvážiť iné opatrenia.  Diskusia WTO o vzdaní sa patentu otvorila priestor pre ďalšie úpravy duševného vlastníctva, predovšetkým v oblasti zdravotníctva. Pravidlá WTO o povinnom licencovaní patentov súvisiacich so zdravotníctvom by sa mali doplniť. Dôležité úpravy týkajúce sa patentov a ochrany obchodného tajomstva by mala prijať aj EÚ, jej členské štáty a ďalšie krajiny. Predovšetkým zlepšenie rozhodovacích postupov a pravidiel  by malo pomôcť zefektívniť proces povinného licencovania farmaceutických výrobkov vrátane vakcín.

Celé stanovisko nájdete TU.

Text: ALLEA

Súvisiace články