Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Nové refrakčné šošovky a technológie na ich výrobu

7. 12. 2021 | videné 517-krát

Tímu pôvodcov z Elektrotechnického ústavu SAV (Ing. Zdenko Zápražný, PhD.) a spoločnosti Integra TDS, s. r. o., (Bc. Miroslav Maco) sa podarilo súčasné nedostatky výroby rtg refrakčných šošoviek a zložených refrakčných šošoviek odstrániť pomocou inovatívnej metódy nanoobrábania s monokryštalickým diamantovým nástrojom a zloženou refrakčnou šošovkou vyrobenou týmto spôsobom.

Refrakčná šošovka je rozdelená mimo optickej osi, pričom celá pracovná oblasť zostáva neporušená deliacou rovinou, ktorá by mohla mať nežiaduce rozptylové účinky. Medzi jednotlivými šošovkami sú umiestnené drážky, ktoré slúžia pre lepší prístup obrábacieho nástroja. Touto metódou sa dá dosiahnuť vysoká presnosť tvaru. Výhoda tejto technológie je, že v jednom technologickom kroku sa dá vyrobiť celý potrebný rad rtg šošoviek, napr. 20 kusov za sebou uložených v jednej spoločnej optickej osi, čím sa vytvorí zložená refrakčná šošovka.

Viac v článku Prešporský podnikateľ – Refrakčné šošovky a technológie na ich výrobu

Text: KTT SAV

Foto: unsplash.com/Yassine Khalfalli 

Súvisiace články