Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pohľad na Vysoké Tatry zo Slovenského raja

Podpora novele Zákona o ochrane prírody a krajiny

22. 11. 2021 | videné 781-krát

Dolupodpísaní členovia Predsedníctva SAV podporujú prijatie novely, ktorou sa mení a dopĺňa Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Vedecké poznatky i praktické skúsenosti zo zahraničia zhodne ukazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou ochrany prírody sú jednoznačným a mnohostranným prínosom pre spoločnosť. Národný park má byť územím vyhradeným prírode, prírodným procesom a tomu zodpovedajúcemu využívaniu. Vedci sa zhodujú, že ekosystémy so zachovanou prirodzenou štruktúrou a dynamikou sú najprínosnejšie z hľadiska poskytovania ekosystémových služieb – lepšie viažu prebytočný uhlík z atmosféry, lepšie zadržiavajú vodu v krajine a lepšie tlmia extrémy počasia, ktorých je s postupujúcou klimatickou zmenou čoraz viac. Prirodzene sa vyvíjajúce lesné ekosystémy tiež poskytujú útočisko biodiverzite a sú prirodzene odolnejšie voči narušeniam prírodnými činiteľmi ako vietor a podkôrniky.

Na Slovensku v národných parkoch sa bežne uskutočňuje priemyselná ťažba dreva, masívna výstavba a iné aktivity, ktoré vážne narúšajú fungovanie tamojších ekosystémov. To sa môže diať hlavne preto, že správy národných parkov v skutočnosti nemajú rozhodovacie ani výkonné právomoci v ich územiach, dokonca ani na štátnych pozemkoch. To by sa zmenilo prechodom správy štátnych pozemkov v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Ivana Budinská

Tomáš Hromádka

Róbert Karul

Juraj Koppel

Michal Kšiňan

Ľubica Lacinová

Karol Marhold

Miroslav Tibor Morovics

Zuzana Panczová

Marek Radvanský

Pavol Šajgalík

Peter Samuely

Pavol Siman

František Simančík

Foto: TASR

Súvisiace články