Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predseda SAV Pavol Šajgaík pri preberaní daru od japonského veľvyslanca v SR

Read Japan – 100 Books for Understanding Japan – knižný dar Ústrednej knižnici SAV

18. 11. 2021 | videné 511-krát

Veľvyslanec Japonska na Slovensku J. E. Makoto Nakagawa odovzdal vo štvrtok 18. novembra 2021 za prítomnosti predsedu SAV Pavla Šajgalíka, podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky Zuzany Panczovej a riaditeľa Ústrednej knižnice SAV Michala Sliackeho knižný dar Ústrednej knižnici SAV – Read Japan – 100 Books for Understanding Japan.

The Japan Science Society, partnerská organizácia The Nippon Foundation ponúkla Ústrednej knižnici SAV možnosť zúčastniť sa na grantovom programe – Read Japan – 100 Books for Understanding Japan. Prostredníctvom programu nadácie sa knižnice a výskumné inštitúcie vo svete môžu už od roku 2008 uchádzať o dary – knižné publikácie o Japonsku.

Kolekcia kníh pre Ústrednú knižnicu SAV zahŕňa 100 titulov japonských kníh v angličtine z piatich kategórií pre oblasť spoločenských a humanitných vied – politika a medzinárodne vzťahy, ekonómia a biznis, spoločnosť a kultúra, literatúre a umenie, história.

Cieľom projektu je pomocou špičkových publikácií poskytnúť vedcom a čitateľom vo svete autentický obraz o Japonsku. Nadácia dúfa, že osloví najmä mladých vedcov, ktorí sa zaujímajú o Japonsko, ako aj lídrov či ďalších expertov špecializujúcich na štúdium reálií o Japonsku.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Zuzana Panczová

Súvisiace články