Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

RNDr. Viktória Miklósová, PhD., z GWP Slovakia  s prednáškou Voda v krajine a jej význam

Úspešný seminár o vode v krajine na ÚKE SAV

15. 11. 2021 | videné 479-krát

Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci s GWP Slovakia usporiadali 10. novembra v rámci akcie Týždňa vedy a techniky seminár Voda v krajine, na ktorom vystúpili poprední odborníci zo štátneho sektora, vedeckej obce i mimovládneho sektora.

Odborníci sa vo svojich prednáškach venovali hlavne vode, s ktorou súvisí celý náš život a jeho kvalita. Voda ovplyvňuje všetko okolo nás, prírodu, pôdu, lesy, poľnohospodárstvo i priemysel. Odborníci poukázali na to,  ako by mala ideálna krajina vyzerať, aby bola prirodzene odolná voči vodnej a veternej erózii, vysychaniu a povodniam, ktoré vznikajú vplyvom výraznejších extrémov počasia súvisiacich s klimatickou zmenou. Seminár prispel k objasneniu aktuálneho stavu životného prostredia, krajinársky a ochranárky cenného územia, Žitného ostrova.

Dúfame, že sme zlepšili vnímanie dôležitosti vody v krajine v povedomí mladej generácie a zároveň sme informovali odbornú, ale aj širokú verejnosť o poznatkoch vedcov a ochranárov. O tom svedčila aj veľmi rozvinutá odborná diskusia.

Odborníkom vyjadrujeme vďaku za skvelé prednášky, výbornú priateľskú atmosféru a tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

Text a foto: Viktória Miklósová, ÚKE SAV

Súvisiace články