Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Komisie SAV

Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV

Dokument: Štatút poroty
Dátum Dokument
12. 11. 21 Statute of the International Prize of the Slovak Academy of Sciences
12. 11. 21 Štatút Medzinárodnej ceny SAV
27. 02. 18 Statute of the International Prize of the Slovak Academy of Sciences
27. 02. 18 Štatút Medzinárodnej ceny SAV