Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Komisie SAV

Komisia SAV pre rovnosť príležitostí

Logo

Členky a členovia

Kontakt

E-mail:

Zameranie komisie

Posilňovanie rodovej rovnosti vo vede a výskume sa ukazuje ako jeden z účinných prostriedkov ďalšieho nielen kvantitatívneho ale aj kvalitatívneho rozvoja ľudského potenciálu v oblasti vedy a výskumu. SAV pokrýva široké spektrum disciplín a má rozmanitý charakter, vytvára teda ideálny priestor na sledovanie príčin a dôsledkov horizontálnej rodovej segregácie vo vede, čo viedlo k zriadeniu novej komisie EQUAL.

Dokumenty komisie: